Fysioterapeutin jatko-ohjaus

Fysioterapia poliklinikalla

Sydänsairaalassa on mahdollisuus päästä myös fysioterapeutin poliklinikkavastaanotolle Sydänsairaalan lääkärin pyynnöstä. Fysioterapiapoliklinikan potilaat ovat pääasiassa Sydänsairaalan osastoilta kotiutuneita potilaita, joilla on tarve fysioterapeutin jatko-ohjaukseen toipumisen edetessä. Osalle potilasryhmistä on sovitut käytännöt fysioterapiapoliklinikalle ohjautumisesta. Poliklinikalla fysioterapeutti toimii liikkumisen erityisosaajana osana moniammatillista hoitotiimiä.

Poliklinikalla fysioterapeutti arvioi fyysistä suorituskykyä sekä antaa yksilöllisiä ohjeita liikkumisesta sydänsairauden kanssa tai tehdyn toimenpiteen jälkeen. Poliklinikalla korostuu ohjauksen yksilöllisyys sekä oikea-aikaisuus. Tavoitteena on motivoituminen ja rohkaistuminen liikkumaan sairauden kanssa.

Fysioterapiapoliklinikalla käyvillä potilailla on hyvin erilaisia diagnooseja, kuten esimerkiksi sepelvaltimotauti, keuhkovaltimoiden verenpainetauti, sydämen vajaatoiminta tai harvinainen sydänsairaus. Tarvittaessa Sydänsairaalan poliklinikan fysioterapeutti järjestää potilaalle fysioterapeutin jatkokontrollit omaan terveyskeskukseen tai työterveyteen. Fysioterapeutti toimii myös tiiviissä yhteistyössä Sydänsairaalan kuntoutusohjaajien kanssa.