Sepelvaltimotautipotilaan fysioterapia

Liikunta on tärkeä osa sepelvaltimotautipotilaan omahoitoa.

Varhainen liikkeellelähtö edistää toipumista, liikkuminen on lääkettä jo sairaalassa ja liikkumista lisätään vähitellen kuntoutumisen edetessä. Tärkeää on löytää rohkeus ja motivaatio liikkumiseen jo sairaalavaiheessa. Potilas tarvitsee ohjausta siihen, kuinka liikkua terveyshyötyjä saavuttaakseen myös kotona ja näin motivoituu läpi elämän jatkuvaan liikkumiseen.

Sairaalassa fysioterapeutti arvioi potilaan suorituskykyä, ohjaa tilanteeseen sopivaa liikkumista ja antaa ohjeita siihen, kuinka toimia kotona toipuessa.

Sepelvaltimotautidiagnoosi on potilaalle usein uusi asia ja hänen tulee saada ohjeita myös toipilasajan jälkeiseen aikaan omahoidon toteutumiseksi ja sepelvaltimotaudin etenemisen hidastamiseksi. Vaikka sairausdiagnoosi ei olisikaan uusi, on omahoitoasioita tärkeää kerrata. Osa potilaista tarvitsee lisäohjausta vielä sairaalavaiheen jälkeen joko omassa terveyskeskuksessa tai Sydänsairaalan poliklinikalla.