Fysioterapia Sydänsairaalassa

Fysioterapeutit työskentelevät Sydänsairaalan teho-, valvonta- ja vuodeosastoilla sekä poliklinikalla auttaen potilaita kuntoutumaan muun muassa sydäntapahtuman ja sydän- tai keuhkotoimenpiteen jälkeen. Fysioterapeutit toimivat myös liikkumisen ja toimintakyvyn asiantuntijoina sydänpotilaiden moniammatillisissa ensitietotilaisuuksissa.

Sydänsairaalassa fysioterapeutit tekevät potilaiden suorituskyvyn arviointia ja potilaan omaan tilanteeseen sopivan liikkumisen ohjausta sekä antavat ohjausta potilaan omatoimiseen kuntoutumiseen. Fysioterapialla tavoitellaan mahdollisimman hyvää liikkumis- ja toimintakykyä, tavoitteet asetetaan kuitenkin aina suhteessa potilaan yksilölliseen tilanteeseen. Fysioterapian tarve määritellään aina yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa.

Sydänsairaalassa työskentelee kaksitoista fysioterapeuttia, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä lääkäreiden, hoitohenkilöstön sekä muiden erityistyöntekijöiden kanssa. Arkisin fysioterapeutit työskentelevät pääasiassa virka-aikaan. Lauantaisin työskentelee yksi fysioterapeutti akuuteimmin kuntoutusta tarvitsevien potilaiden kanssa. Fysioterapiaa on tarjolla myös loma- ja kesäaikoina sekä Tampereen ja Helsingin yksityisvastaanotoilla.