Fysioterapia Sydänsairaalassa

Fysioterapeutit työskentelevät Sydänsairaalan teho-, valvonta- ja vuodeosastoilla sekä poliklinikalla auttaen potilaita kuntoutumaan muun muassa sydäntapahtuman ja sydän- tai keuhkotoimenpiteen jälkeen. Fysioterapeutit toimivat myös liikkumisen ja toimintakyvyn asiantuntijoina sydänpotilaiden kuntoutuskursseilla.

Sydänsairaalassa fysioterapeutit tekevät potilaiden suorituskyvyn arviointia ja potilaan omaan tilanteeseen sopivan liikkumisen ohjausta sekä antavat ohjausta potilaan omatoimiseen kuntoutumiseen. Fysioterapialla tavoitellaan mahdollisimman hyvää liikkumis- ja toimintakykyä, tavoitteet asetetaan kuitenkin aina suhteessa potilaan yksilölliseen tilanteeseen. Fysioterapian tarve määritellään aina yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa.

Sydänsairaalassa työskentelee kaksitoista fysioterapeuttia, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä lääkäreiden, hoitohenkilöstön sekä muiden erityistyöntekijöiden kanssa. Arkisin fysioterapeutit työskentelevät pääasiassa virka-aikaan. Lauantaisin työskentelee yksi fysioterapeutti akuuteimmin kuntoutusta tarvitsevien potilaiden kanssa.

Tutustu fysioterapiaan Tays Sydänsairaalassa (linkki Youtubeen)

Fysioterapeutin jatko-ohjaus

Sydänsairaalassa on mahdollisuus päästä myös fysioterapeutin poliklinikkavastaanotolle Sydänsairaalan lääkärin pyynnöstä. Fysioterapiapoliklinikan potilaat ovat pääasiassa Sydänsairaalan osastoilta kotiutuneita potilaita, joilla on tarve fysioterapeutin jatko-ohjaukseen toipumisen edetessä. Osalle potilasryhmistä on sovitut käytännöt fysioterapiapoliklinikalle ohjautumisesta. Poliklinikalla fysioterapeutti toimii liikkumisen erityisosaajana osana moniammatillista hoitotiimiä.

Poliklinikalla korostuu ohjauksen yksilöllisyys sekä oikea-aikaisuus. Tavoitteena on motivoituminen ja rohkaistuminen liikkumaan sairauden kanssa.

Fysioterapiapoliklinikalla käyvillä potilailla on hyvin erilaisia diagnooseja, kuten esimerkiksi sepelvaltimotauti, keuhkovaltimoiden verenpainetauti, sydämen vajaatoiminta, harvinainen sydänsairaus tai hän on toipumassa sydän- tai rintaelinkirurgisesta toimenpiteestä. Tarvittaessa Sydänsairaalan poliklinikan fysioterapeutti järjestää potilaalle fysioterapeutin jatkokontrollit omaan terveyskeskukseen tai työterveyteen. Fysioterapeutti toimii myös tiiviissä yhteistyössä Sydänsairaalan kuntoutussuunnittelijoiden kanssa.