Keuhkoleikkauspotilaan fysioterapia

Suunniteltuun keuhkotoimenpiteeseen tulevan potilaan fysioterapia alkaa jo ennen leikkausta, jolloin potilaan lähtötilanne kartoitetaan haastattelemalla ja tekemällä tilanteeseen kuuluvia mittauksia ja tutkimuksia.

Fysioterapeutti ohjaa potilaalle tärkeitä leikkauksen jälkeisiä asioita. Läheinen voi potilaan luvalla ja halutessa olla ohjaustilanteissa mukana.

Kuntoutuminen alkaa heti leikkauksen jälkeen, alkuun avustettuna. Potilaan oma rooli kasvaa päivä päivältä. Kuntoutuminen alkaa pian leikkauksen jälkeen vuodeosastolla ja jatkuu tarvittaessa jatkohoitosairaalassa sekä tietenkin kotona.

Varhainen ylösnousu vuoteesta edistää toipumista, liikkuminen on lääkettä jo sairaalassa. Pystyasentoa ja liikkumista lisätään vähitellen kuntoutumisen edetessä. Nukutuksen ja vuodelevon jälkeen varhainen liikkeellelähtö ja hengityksen tehostaminen auttavat toipumaan leikkauksesta ja ehkäisevät leikkauksen jälkeisiä komplikaatioita.

Hengitysharjoittelu harjoituslaitteella aloitetaan leikkauksen jälkeisenä päivänä ja harjoittelua jatketaan sairaalassaoloaika ja vähintään muutamia viikkoja kotona toipuessa. Potilaan tilanteeseen sopivin harjoitus valitaan yksilöllisesti.

Yläraajoihin ja ylävartaloon kohdistuva liikkuvuusharjoittelu aloitetaan sairaalassa. Hyvä kivunhoito on tärkeää toipumisen kannalta. Huomiota tulee kiinnittää ryhtiin ja asennon symmetrisyyteen sekä rentouteen leikkauksen jälkeen.

Fysioterapeutti ja hoitohenkilökunta ohjaavat potilasta yksilöllisesti kohti omatoimisuutta leikkauksen jälkeen.

Tarvittaessa potilaalle järjestetään jatkofysioterapiaa (työterveys, terveyskeskus, aluesairaala, yksityinen) tai muuta tukea liikkumis- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi.