Kuntoutuskurssit

Sydänpotilaalle on tarjolla tuki- ja kuntoutuspalveluja riippuen yksilöllisestä tilanteesta, voimavaroista ja tavoitteista. Palveluja järjestävät monet eri tahot ja ne ovat maksuttomia.

Jos olet kiinnostunut sydänkuntoutuksesta, kerromme mielellämme lisää: Sydänsairaalan kuntoutussuunnittelijat p. 050 346 0994, 050 568 9693 ja 041 731 3344.

Tampereen Sydänsairaalan ja Sydän-Suomen alue ry:n sopeutumisvalmennuskurssit

Sopeutumisvalmennuskursseja järjestetään pirkanmaalaisille, äskettäin sydänsairastuneille henkilöille. Kurssien tavoitteena on tukea sopeutumista sairauden aiheuttamassa muuttuneessa elämäntilanteessa. Kursseilla saa sydänterveyteen, sairauteen ja omaan hoitoon liittyvää tietoa sekä tukea eri ammattilaisilta ja toisilta sairastumisen läpikäyneiltä.

Kursseille voit osallistua joko yksin tai läheisen kanssa. Kurssit toteuttaa Sydän-Suomen alue ry.

Sydänliiton kurssit

Sydänliiton järjestämien kurssien tavoitteena on tukea sairastuneen valmiuksia mahdollisimman täysipainoiseen elämään muuttuneessa elämäntilanteessa. Tavoitteena on löytää omaa hyvinvointia ja jaksamista tukevia keinoja arkeen.

Kurssit perustuvat vertaisuuteen ja tarjoavat mahdollisuuden tavata toisia samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia. Kurssien kohderyhmät ja teemat vaihtelevat.

Kurssille voi tulla yksin tai läheisen kanssa. Kaikille kursseille voi hakeutua asuinpaikasta riippumatta. Kursseja järjestetään eri puolilla Suomea.

Sydänliitossa toimii myös kolme erilaista jäsenjärjestöä:

  • Karpatiat: sydänlihassairauksien potilasjärjestö
  • Sydänlapset ja -aikuiset: synnynnäisesti sydänvikaisten ja heidän läheistensä etuja ajava järjestö
  • Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE: sydän-, keuhko- ja sydänkeuhkosiirrokkaiden sekä heidän läheistensä yhdysside- ja etujärjestö

Lisätietoja:
Linkki Sydänliiton sivuille

Kela

Kela järjestää kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja sydänsairautta sairastaville, työelämässä tai työelämän ulkopuolella oleville.

Sydänkuntoutuskurssilla tavoitteena on, että saat tukea ja ohjausta elämäntilanteesi hallintaan, arjessa selviytymiseen, keinoja sairaudesta johtuvien haasteiden ymmärtämiseen ja käytännön ongelmien ratkaisemiseen.

Kuntoutus toteutuu ryhmäkuntoutuksena, jossa huomioidaan kuntoutujan yksilöllinen kuntoutustarve- ja tavoite. Kurssi sisältää ryhmäkeskustelujen ja pienryhmätyöskentelyn lisäksi monipuolista toimintaa sekä kuntoutusasiantuntijoiden kanssa tapahtuvia yksilöllisiä tapaamisia.

Kursseja järjestetään kuntoutuslaitoksissa eri puolilla Suomea. Kurssikokonaisuus kestää 15 vuorokautta, joka toteutetaan kolmessa jaksossa. Aikuisen läheisen on mahdollisuus osallistua kurssille kuntoutujan kanssa kahdeksi vuorokaudeksi.

Voit hakea kuntoutusta Kelan lomakkeella KU132. Liitä hakemukseen lääkärin laatima kuntoutusta varten laadittu b-lausunto. Jos olet työelämässä, voi hakea kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa.

Lisätietoja Kelan kuntoutuksista: Linkki Kelan sivuille

Tulppa

Tulppa-kuntoutumisryhmät on tarkoitettu kaiken ikäisille sepelvaltimotautiin sairastuneille henkilöille. Ryhmässä saat tietoa sairaudesta ja sen hoidosta sekä ohjausta omahoitoon, erityisesti ravitsemukseen ja liikunnan harrastamiseen. Lisäksi saat tukea sekä ohjaajilta että muilta sairastuneilta. Tavoitteena on laadukas elämä sairaudesta huolimatta.

Terveydenhuollon ammattihenkilöt ohjaavat ryhmiä. Monissa ryhmissä on mukana myös sydänsairauden itse kokenut vertaisohjaaja.

  • Ryhmään mahtuu kerralla noin kymmenen osallistujaa.
  • Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa kymmenen kertaa. Sen jälkeen järjestetään seurantatapaamiset puolen vuoden ja vuoden kuluttua.
  • Yhteensä kuntoutumisryhmä kokoontuu 12 kertaa.
  • Yhteen kokoontumiseen kannattaa varata aikaa noin 2–3 tuntia.
  • Kysy lisätietoja omasta terveyskeskuksestasi.

Tulppa-kuntoutuksella on myös digitaalinen vaihtoehto, joka on osana Terveyskylän Omapolku -verkkopalvelua. Tutustu Omapolkuun (linkki sivulle Terveyskyla.fi)

Vertaistuki

Sairastuminen tulee lähes aina yllätyksenä ja tiedon tarve sairastuneella sekä läheisillä voi olla suuri. Hoitavan tahon ja kirjallisen materiaalin lisäksi tietoa voi saada samankaltaista kokeneilta, joiden kanssa voi purkaa omia kokemuksiaan ja tuntojaan.

Halutessasi voit keskustella tehtäväänsä koulutetun vertaistukihenkilön kanssa, jonka tehtävänä on kuunnella sinua ja jakaa omia kokemuksiaan sairaudesta selviytymisestä ja sen kanssa elämisestä.