Ohitus- ja läppäleikkauspotilaan fysioterapia

Suurimmalla osalla suunniteltuun ohitus- tai läppäleikkaukseen tulevista potilaista fysioterapia alkaa jo ennen leikkausta, jolloin potilaan lähtötilanne kartoitetaan haastattelemalla ja tekemällä tilanteeseen kuuluvia mittauksia ja tutkimuksia.

Fysioterapeutti ohjaa potilaalle kuntoutumisen kannalta oleellisia leikkauksen jälkeisiä asioita. Läheinen voi potilaan luvalla ja halutessa olla ohjaustilanteissa mukana.

Kuntoutuminen alkaa heti leikkauksen jälkeen, alkuun avustettuna. Potilaan oma rooli kasvaa päivä päivältä. Ensimmäiset harjoitukset aloitetaan jo leikkauspäivänä vuoteella sydänteholla ja harjoittelua jatketaan vuodeosastolla, myöhemmin jatkohoitosairaalassa ja lopulta kotona. Leikkausta edeltävä kunto vaikuttaa oleellisesti toipumiseen.

Varhainen ylösnousu vuoteesta edistää toipumista. Ensimmäisen kerran potilas pääsee nousemaan vuoteesta avustettuna leikkauksen jälkeisenä päivänä. Rintalastan avauksen kautta leikattu potilas nousee vuoteesta kylkitekniikalla leikkauksen jälkeiset kaksi kuukautta, tekniikkaa noudatetaan ensimmäisestä noususta alkaen.

Liikkuminen on lääkettä jo sairaalassa. Leikkauksen jälkeisenä päivänä nousut vuoteesta tapahtuu vielä avustettuna. Toisena leikkauksen jälkeisenä päivänä potilas pääsee jo kävelylle voinnin salliessa, alkuun saateltuna. Pystyasentoa ja liikkumista lisätään vähitellen kuntoutumisen edetessä. Nukutuksen ja vuodelevon jälkeen varhainen liikkeellelähtö ja hengityksen tehostaminen auttavat toipumaan leikkauksesta ja ehkäisevät leikkauksen jälkeisiä komplikaatioita.

Fysioterapeutti ja hoitohenkilökunta ohjaavat potilasta yksilöllisesti kohti omatoimisuutta ohitusleikkauksen jälkeen.