Ohjeita läheisille

Läheiset tulevat usein potilaan mukaan vastaanottokäynnille saattajana, mutta joskus läheisten voi olla tarpeen osallistua myös lääkärin vastaanotolle.

Poliklinikkakäynnin aikana annetaan ohjeita hoidosta ja lääkityksestä. Usein uutta tietoa on niin paljon, että iso osa kysymyksistä tulee mieleen vasta myöhemmin. Tämän vuoksi vastaanottokäynnille ovat tervetulleita myös potilaan läheiset, jos potilas itse siihen suostuu.

Potilaan vointia koskevat tiedustelut

Läheisen vointia voi tiedustella osastolta, jossa häntä hoidetaan. Jos osasto ei ole tiedossa, voit soittaa Sydänsairaalaan vaihteeseen numeroon 03 311 716.

Vierailuajat

Huom. Koronavirustilanteesta johtuvat rajoitukset vierailijoille

Useimmilla osastoillamme vierailuajat on vapaat vierailuajat. Läheisten toivotaan tapaavan potilasta iltapäivän tai illan aikana, koska hoidot ja tutkimukset ajoittuvat aamu- ja keskipäivälle. Vierailuajoista saatte tietoa osastojen henkilökunnalta.

Potilastietojen luovuttaminen lähiomaisille

Potilasta koskevia tietoja voimme antaa pääsääntöisesti vain potilaan suostumuksella. Jos potilaan suostumusta ei ole mahdollista saada, voimme luovuttaa potilastietoja vain lähiomaisille, jos voidaan olettaa, että potilas ei kieltäisi luovuttamista.

Lähiomaisia ovat aviopuoliso, lapset, vanhemmat ja sisarukset. Muu läheinen voi olla potilaan avopuoliso, potilaan kanssa pysyvästi asuva muu henkilö tai läheinen ystävä. Toivomme, että lähiomaiset sopivat keskenään siitä, kuka tiedustelee puhelimitse potilaan vointia ja kertoo tarvittavat tiedot muille omaisille.

Alaikäisen potilastietojen luovuttaminen

Alaikäisen potilaan tietoja voidaan luovuttaa lainmukaisen huoltajan pyynnöstä. Jos potilaan huoltajasta on epäselvyyksiä, Sydänsairaalalla on oikeus pyytää todiste pyynnön tekijän huoltajuudesta ennen tietojen luovuttamista. Jos alaikäinen kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoaan koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen.