Pallolaajennuspotilaan fysioterapia

Akuutissa tilanteessa pallolaajennuksen saanut potilas tapaa yleensä fysioterapeutin sairaalassa jo toimenpiteen jälkeisenä päivänä.

Sairaalassa fysioterapeutti arvioi potilaan suorituskykyä, ohjaa tilanteeseen sopivaa liikkumista ja antaa ohjeita siihen, kuinka toimia kotona toipuessa.

Potilas, jolle on tehty pallolaajennus suunnitellusti sepelvaltimotaudin vakaassa tilanteessa, tapaa fysioterapeutin sairaalavaiheessa tarvittaessa.

Varhainen ylösnousu edistää toipumista, liikkuminen on lääkettä jo sairaalassa. Liikkumista lisätään vähitellen kuntoutumisen edetessä. Tärkeää on löytää rohkeus ja motivaatio liikkumiseen jo sairaalavaiheessa.

Potilaalla on usein taustalla uutena asiana sepelvaltimotautidiagnoosi ja hänen tulee saada ohjeita myös toipilasajan jälkeiseen aikaan omahoidon toteutumiseksi ja sepelvaltimotaudin etenemisen hidastamiseksi. Osa potilaista tarvitsee lisäohjausta vielä sairaalavaiheen jälkeen joko omassa terveyskeskuksessa tai Sydänsairaalan poliklinikalla.