Rintakehän muovausoperaatio ja fysioterapia

Rintakehän muoto voi olla synnynnäisesti epämuodostunut, kuopalla tai koholla tai epäsymmetrinen. Rintakehä saattaa vaatia muovaamista myös jonkinlaisen vamman jälkeen.

Rintakehän epämuodostuma ei ole pelkästään kosmeettinen vaiva, vaan sillä voi olla vaikutusta muun muassa kantajansa hengitykseen, liikkuvuuteen, päivittäisistä toiminnoista selviytymiseen sekä elämänlaatuun.

Lääkäri arvioi aina leikkauksen tarpeellisuuden ja mahdollisuuden yhteistyössä potilaan ja muun terveydenhuollon henkilöstön kanssa. Leikkaustekniikoita on erilaisia ja potilaan tilanteeseen sopivin valitaan yksilöllisesti.

Hoito Sydänsairaalassa rintakehän muovausleikkauksen jälkeen kestää keskimäärin 2 – 5 päivää. Toipumisen pituuteen vaikuttavat monet tekijät ja se on yksilöllistä. Sairasloman pituus määrittyy aina yksilöllisesti.

Suunniteltuun rintakehän muovaustoimenpiteeseen tulevan potilaan fysioterapia alkaa jo ennen leikkausta, jolloin potilaan lähtötilanne kartoitetaan haastattelemalla ja tekemällä tilanteeseen kuuluvia mittauksia ja tutkimuksia. Fysioterapeutti ohjaa potilaalle kuntoutumisen kannalta oleellisia leikkauksen jälkeisiä asioita. Läheinen voi potilaan luvalla ja halutessa olla ohjaustilanteissa mukana.

Kuntoutuminen alkaa heti leikkauksen jälkeen, alkuun avustettuna. Potilaan oma rooli kasvaa päivä päivältä. Kuntoutuminen alkaa pian leikkauksen jälkeen vuodeosastolla ja jatkuu kotona.

Varhainen ylösnousu vuoteesta edistää toipumista, liikkuminen on lääkettä jo sairaalassa. Pystyasentoa ja liikkumista lisätään vähitellen kuntoutumisen edetessä. Nukutuksen ja vuodelevon jälkeen varhainen liikkeellelähtö ja hengityksen tehostaminen auttavat toipumaan leikkauksesta ja ehkäisevät leikkauksen jälkeisiä komplikaatioita.

Yläraajoihin ja ylävartaloon kohdistuva liikkuvuusharjoittelu aloitetaan sairaalassa. Tiettyjä rajoituksia on yläraajojen ja ylävartalon käytön suhteen alkuviikkoina/-kuukausina toimenpiteen jälkeen, joihin potilas saa ohjausta sairaalassa.

Hyvä kivunhoito on tärkeää toipumisen kannalta. Huomiota tulee kiinnittää hyvään ryhtiin ja asennon symmetrisyyteen sekä rentouteen leikkauksen jälkeen. Potilas noudattaa sairaalassa saamiaan ohjeita sovittuun kontrollikäyntiin saakka. Ensimmäinen fysioterapiakontrolli sovitaan useimmiten Sydänsairaalan poliklinikalle noin kahden viikon päähän kotiutumisesta. Lääkärin kontrolli Sydänsairaalassa on yleensä kuukauden kuluttua leikkauksesta.

Fysioterapeutti ja hoitohenkilökunta ohjaavat potilasta yksilöllisesti kohti omatoimisuutta leikkauksen jälkeen.