Sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänsairaalan kuntoutuspalvelujen lisäksi sydänpotilaille on tarjolla muitakin sydänkuntoutuspalveluja. Esimerkiksi Kela, Sydänliitto, terveyskeskukset ja sydänyhdistykset tarjoavat kuntoutuspalveluja. Tarpeistasi riippuen kuntoutus voi olla laitostyyppistä tai avomuotoista.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sopeutumisvalmennuskurssit

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri  järjestää sopeutumisvalmennuskursseja äskettäin sairastuneille sydänpotilaille. Kurssin tarkoituksena on antaa ohjausta ja tukea sydänsairauden aiheuttamassa muuttuneessa elämäntilanteessa.

Kursseille voit osallistua joko yksin tai läheisesi kanssa. Kurssit ovat maksuttomia. Kurssipaikkana on potilashotelli Norlandia Care Tampere, joka sijaitsee Taysin alueella osoitteessa Biokatu 14, 33520 Tampere.

Kurssit sepelvaltimotauti-, läppä- tai aorttakuntoutujalle

Kurssin sisältö: Kardiologian erikoislääkärin, kuntoutusohjaajan / terveydenhoitajan, psyko- ja fysioterapeutin luennot. Ryhmäkeskustelua, kevyttä ulkoilua ja vertaistukea. Kurssi koostuu kahdesta viikonlopusta noin kuukauden välein.

Kurssin teemat on rakennettu sairastuneen ja hänen läheistensä prosessien mukaisiksi seuraavasti:

 • Teema 1: Tilanteeni jäsentäminen, tietoa sydänsairaudesta ja sen hoidosta
 • Teema 2: Hyväksynkö tämän sairauden? Psyykkinen tukeminen ja jaksamisen avaimet.
 • Teema 3: Arjessa pärjääminen, keinoja omahoidon tueksi
 • Teema 4: Askeleeni eteenpäin, kuntoutuksen polut ja mahdollisuudet
Kurssiaikataulu syksy 2018

8.-9.9.2018  ja 6.-7.10.2018

27.-28.10.2018 ja 24.-25.11.2018

1.-2.12.2018 ja 12.-13.1.2019

Lisätietoja kursseista Tays Sydänsairaalan kuntoutussuunnittelijoilta

puh. 03 311 66165 ja 03 311 69239

Kurssit rytmihäiriötahdistimen asennuksen jälkeen

Kurssin sisältö: Kardiologian erikoislääkärin, erikoissairaanhoitajan, psyko- ja fysioterapeutin luennot. Ryhmäkeskustelua ja vertaistukea. Kurssi kestää lauantaista sunnuntaihin.

Kurssin teemat on rakennettu sairastuneen ja hänen läheistensä prosessien mukaisiksi seuraavasti:

 • Teema 1: Tilanteeni jäsentäminen, miten elän rytmihäiriötahdistimen kanssa
 • Teema 2: Hyväksynkö tämän sairauden? Sairauteen sopeutuminen ja läheisten tuki.
 • Teema 3: Arjessa pärjääminen, keinoja omahoidon tueksi
 • Teema 4: Askeleeni eteenpäin, kuinka vaikutan omaan terveyteeni
Kurssiaikataulu syksy 2018

29.-30.9.2018

17.-18.11.2018

Lisätietoja kursseista Tays Sydänsairaalan kuntoutussuunnittelijoilta

puh. 03 311 66165 ja 03 311 69239

Suomen Sydänliiton kuntoutumis- ja teemakurssit

Sydänliitto järjestää Raha-automaattiyhdistyksen tuella erilaisia kuntoutumiskursseja. Kurssit ovat joko pidempikestoisia kuntoutumiskursseja tai lyhytkestoisempia teemakursseja.

Kurssien tavoitteena on tukea osallistujan valmiuksia mahdollisimman täysipainoiseen elämään sairaudesta huolimatta. Kurssit antavat myös mahdollisuuden omien kokemuksien jakamiseen samassa elämäntilanteessa olevien kanssa.

Kurssit on tarkoitettu kaiken ikäisille ja ensisijaisesti äskettäin sairastuneille sydänpotilaille. Kurssit ovat noin viiden vuorokauden mittaisia ja niitä järjestetään kuntoutuslaitoksissa ympäri Suomea.

Kuntoutumiskursseja eri sairausryhmille

 • Sepelvaltimotauti
 • Tahdistimen asennuksen jälkeen
 • Kardiomyopatia
 • Keuhkoverenpainetauti
 • Aortan sairaudet
 • Sydänsarkoidoosi

Sydänliitossa toimii lisäksi erilaisia jäsenjärjestöjä, kuten esimerkiksi

 • Karpatiat, sydänlihassairauksien potilasjärjestö
 • Sydänlapset ja -aikuiset, synnynnäisesti sydänvikaisten ja heidän läheistensä etuja ajava järjestö
 • Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE, sydän-, keuhko- sekä sydänkeuhkosiirrokkaiden ja heidän läheistensä yhdysside- ja etujärjestö

Lisätietoja:
Sydänliitosta tai Hämeenmaan Sydänpiiristä: terveyspäällikkö Jaana Niemelä, jaana.niemela(at)hameenmaansydan.fi, puh. 050 560 9446

Kela

Kela järjestää kuntoutusta työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskeleville ja työelämästä poissaoleville henkilöille ja heidän läheisilleen.

Harkinnanvaraisena kuntoutuksena järjestettävät sairausryhmäkohtaiset kuntoutuskurssit tukevat sairastuneita tai vammautuneita henkilöitä sekä heidän perheitään monissa eri elämäntilanteissa. Kurssit ovat kestoltaan 3 x 5 vrk ja ne jakautuvat noin vuoden ajalle. Kursseja järjestetään kuntoutuslaitoksissa ympäri Suomea.

Voit hakea kuntoutusta Kelan lomakkeella KU132. Liitä hakemukseen lääkärin laatima kuntoutusta varten laadittu b-lausunto. Jos olet työelämässä, voit hakea kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa.

Lisätietoja Kelan kuntoutuksista: www.kela.fi

Tulppa

Tulppa-kuntoutumisryhmät on tarkoitettu kaiken ikäisille sepelvaltimotautiin sairastuneille henkilöille. Ryhmässä saat tietoa sairaudesta ja sen hoidosta sekä ohjausta omahoitoon, erityisesti ravitsemukseen ja liikunnan harrastamiseen. Lisäksi saat tukea sekä ohjaajilta että muilta sairastuneilta. Tavoitteena on laadukas elämä sairaudesta huolimatta.
Terveydenhuollon ammattihenkilöt ohjaavat ryhmiä. Monissa ryhmissä on mukana myös sydänsairauden itse kokenut vertaisohjaaja.

Ryhmään mahtuu kerralla noin kymmenen osallistujaa. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa kymmenen kertaa. Sen jälkeen järjestetään seurantatapaamiset puolen vuoden ja vuoden kuluttua.

Yhteensä kuntoutumisryhmä kokoontuu 12 kertaa. Yhteen kokoontumiseen on hyvä varata aikaa noin 2-3 tuntia.
Kysy lisätietoja omasta terveyskeskuksestasi.

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillista kuntoutusta järjestävät muun muassa Kela ja työeläkevakuutuslaitokset sekä muut yksityiset ammatillisen kuntoutuksen palveluntuottajat.

Ammatillinen kuntoutus eri vaihtoehtoineen tarjoaa kuntoutujalle monenlaisia mahdollisuuksia työelämään suuntaamiseksi.