array(1) { [0]=> string(6) "mobile" }

Sopeutumisvalmennuskurssit

Tampereen Sydänsairaalan sopeutumisvalmennuskurssit

Huom! Valtakunnallisesta koronavirustilanteesta johtuen olemme peruneet toistaiseksi kaikki Sydänsairaalan potilaiden ryhmäohjaus- ja kokoontumistilaisuudet, kuten ensitieto- ja sopeutumisvalmennuskurssit. Pahoittelemme peruuntumisista aiheutuvaa vaivaa.

Järjestämme sopeutumisvalmennuskursseja äskettäin sairastuneille pirkanmaalaisille sydänpotilaille. Kurssin tarkoituksena on antaa ohjausta ja tukea sydänsairauden aiheuttamassa muuttuneessa elämäntilanteessa.

Kursseille voit osallistua joko yksin tai läheisesi kanssa. Kurssit ovat osallistujille maksuttomia. Kurssit toteuttaa Sydänliitto. Kurssipaikka on potilashotelli Norlandia Care Tampere, joka sijaitsee Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) alueella. Linkki potilashotellin sivulle

Kurssit sepelvaltimotautiin sairastuneille

Kurssin tavoitteena on tukea sopeutumista sairauden aiheuttamassa muuttuneessa elämäntilanteessa. Kurssilla saat sydänterveyteen, sairauteen ja omaan hoitoon liittyvää tietoa ja tukea eri ammattilaisilta sekä toisilta vastaavan tilanteen kokeneilta.

Sopeutumisvalmennuskurssilla merkittävässä roolissa ovat ryhmän kanssa yhdessä tekeminen, keskustelut ja vertaistuki. Kurssi sisältää myös kardiologian erikoislääkärin ja fysioterapeutin luennot.

Kurssin teemat on rakennettu sairastuneen ja hänen läheistensä prosessien mukaisiksi seuraavasti:

 • Teema 1: Tilanteeni jäsentäminen, tietoa sydänsairaudesta ja sen hoidosta
 • Teema 2: Hyväksynkö tämän sairauden? Psyykkinen tukeminen ja jaksamisen avaimet.
 • Teema 3: Arjessa pärjääminen, keinoja omahoidon tueksi
 • Teema 4: Askeleeni eteenpäin, kuntoutuksen polut ja mahdollisuudet

Kurssit rytmihäiriötahdistimen asennuksen jälkeen

Sopeutumisvalmennuskurssilla merkittävässä roolissa ovat ryhmän kanssa yhdessä tekeminen, keskustelut ja vertaistuki. Kurssi sisältää myös kardiologian erikoislääkärin ja fysioterapeutiin luennot.

Kurssin teemat on rakennettu sairastuneen ja hänen läheistensä prosessien mukaisesti:

 • Teema 1: Tilanteeni jäsentäminen; miten elän rytmihäiriötahdistimen kanssa
 • Teema 2: Hyväksynkö tämän sairauden? Sairauteen sopeutuminen ja läheisten tuki
 • Teema 3: Arjessa pärjääminen; keinoja omahoidon tueksi
 • Teema 4: Askeleeni eteenpäin; miten vaikutan omaan terveyteeni

Sydänliiton kuntoutumis- ja teemakurssit

Sydänliiton järjestämät kurssit ovat joko pidempikestoisia kuntoutumiskursseja tai lyhytkestoisempia teemakursseja.

Kurssien tavoitteena on tukea osallistujan valmiuksia mahdollisimman täysipainoiseen elämään sairaudesta huolimatta. Kurssit antavat myös mahdollisuuden omien kokemuksien jakamiseen samassa elämäntilanteessa olevien kanssa.

Kurssit on tarkoitettu kaiken ikäisille ja ensisijaisesti äskettäin sairastuneille sydänpotilaille. Kursseja järjestetään kuntoutuslaitoksissa eri puolilla Suomea.

Sydänliiton kuntoutumiskursseja eri sairausryhmille

 • Sepelvaltimotauti
 • Tahdistimen asennuksen jälkeen
 • Kardiomyopatia
 • Keuhkoverenpainetauti
 • Aortan sairaudet
 • Sydänsarkoidoosi

Sydänliitossa toimii lisäksi erilaisia jäsenjärjestöjä, kuten esimerkiksi

 • Karpatiat, sydänlihassairauksien potilasjärjestö
 • Sydänlapset ja -aikuiset, synnynnäisesti sydänvikaisten ja heidän läheistensä etuja ajava järjestö
 • Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE, sydän-, keuhko- sekä sydänkeuhkosiirrokkaiden ja heidän läheistensä yhdysside- ja etujärjestö

Lisätietoja:
Linkki Sydänliiton sivuille
Hämeenmaan Sydänpiirin kuntoutuspäällikkö puh. 050 560 9446

Kela

Kela järjestää kuntoutusta työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskeleville ja työelämästä poissaoleville henkilöille ja heidän läheisilleen.

Harkinnanvaraisena kuntoutuksena järjestettävät sairausryhmäkohtaiset kuntoutuskurssit tukevat sairastuneita tai vammautuneita henkilöitä sekä heidän perheitään monissa eri elämäntilanteissa. Kurssit kestävät 3 x 5 vuorokautta ja ne jakautuvat noin vuoden ajalle. Kursseja järjestetään kuntoutuslaitoksissa eri puolilla Suomea.

Voit hakea kuntoutusta Kelan lomakkeella KU132. Liitä hakemukseen lääkärin laatima kuntoutusta varten laadittu b-lausunto. Jos olet työelämässä, voit hakea kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa.

Lisätietoja Kelan kuntoutuksista: Linkki Kelan sivuille

Tulppa

Tulppa-kuntoutumisryhmät on tarkoitettu kaiken ikäisille sepelvaltimotautiin sairastuneille henkilöille. Ryhmässä saat tietoa sairaudesta ja sen hoidosta sekä ohjausta omahoitoon, erityisesti ravitsemukseen ja liikunnan harrastamiseen. Lisäksi saat tukea sekä ohjaajilta että muilta sairastuneilta. Tavoitteena on laadukas elämä sairaudesta huolimatta.
Terveydenhuollon ammattihenkilöt ohjaavat ryhmiä. Monissa ryhmissä on mukana myös sydänsairauden itse kokenut vertaisohjaaja.

Ryhmään mahtuu kerralla noin kymmenen osallistujaa. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa kymmenen kertaa. Sen jälkeen järjestetään seurantatapaamiset puolen vuoden ja vuoden kuluttua.

Yhteensä kuntoutumisryhmä kokoontuu 12 kertaa. Yhteen kokoontumiseen on hyvä varata aikaa noin 2–3 tuntia.
Kysy lisätietoja omasta terveyskeskuksestasi.

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillista kuntoutusta järjestävät muun muassa Kela ja työeläkevakuutuslaitokset sekä muut yksityiset ammatillisen kuntoutuksen palveluntuottajat.

Ammatillinen kuntoutus eri vaihtoehtoineen tarjoaa kuntoutujalle monenlaisia mahdollisuuksia työelämään suuntaamiseksi.