array(1) { [0]=> string(6) "mobile" }

Sopeutumisvalmennuskurssit

Tampereen Sydänsairaalan sopeutumisvalmennuskurssit

Huom! Valtakunnallisesta koronavirustilanteesta johtuen olemme peruneet toistaiseksi kaikki Sydänsairaalan potilaiden ryhmäohjaus- ja kokoontumistilaisuudet, kuten ensitieto- ja sopeutumisvalmennuskurssit. Pahoittelemme peruuntumisista aiheutuvaa vaivaa.

Järjestämme sopeutumisvalmennuskursseja äskettäin sairastuneille pirkanmaalaisille sydänpotilaille. Kurssin tarkoituksena on antaa ohjausta ja tukea sydänsairauden aiheuttamassa muuttuneessa elämäntilanteessa.

Kursseille voit osallistua joko yksin tai läheisesi kanssa. Kurssit ovat osallistujille maksuttomia. Kurssit toteuttaa Sydänliitto. Kurssipaikka on potilashotelli Norlandia Care Tampere, joka sijaitsee Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) alueella. Linkki potilashotellin sivulle

Kurssit sepelvaltimotautiin sairastuneille

Kurssin tavoitteena on tukea sopeutumista sairauden aiheuttamassa muuttuneessa elämäntilanteessa. Kurssilla saat sydänterveyteen, sairauteen ja omaan hoitoon liittyvää tietoa ja tukea eri ammattilaisilta sekä toisilta vastaavan tilanteen kokeneilta.

Sopeutumisvalmennuskurssilla merkittävässä roolissa ovat ryhmän kanssa yhdessä tekeminen, keskustelut ja vertaistuki. Kurssi sisältää myös kardiologian erikoislääkärin ja fysioterapeutin luennot.

Kurssin teemat on rakennettu sairastuneen ja hänen läheistensä prosessien mukaisiksi seuraavasti:

 • Teema 1: Tilanteeni jäsentäminen, tietoa sydänsairaudesta ja sen hoidosta
 • Teema 2: Hyväksynkö tämän sairauden? Psyykkinen tukeminen ja jaksamisen avaimet.
 • Teema 3: Arjessa pärjääminen, keinoja omahoidon tueksi
 • Teema 4: Askeleeni eteenpäin, kuntoutuksen polut ja mahdollisuudet

Kurssit rytmihäiriötahdistimen asennuksen jälkeen

Sopeutumisvalmennuskurssilla merkittävässä roolissa ovat ryhmän kanssa yhdessä tekeminen, keskustelut ja vertaistuki. Kurssi sisältää myös kardiologian erikoislääkärin ja fysioterapeutiin luennot.

Kurssin teemat on rakennettu sairastuneen ja hänen läheistensä prosessien mukaisesti:

 • Teema 1: Tilanteeni jäsentäminen; miten elän rytmihäiriötahdistimen kanssa
 • Teema 2: Hyväksynkö tämän sairauden? Sairauteen sopeutuminen ja läheisten tuki
 • Teema 3: Arjessa pärjääminen; keinoja omahoidon tueksi
 • Teema 4: Askeleeni eteenpäin; miten vaikutan omaan terveyteeni

Sydänliiton kurssit

Sydänliiton järjestämien kurssien tavoitteena on tukea sairastuneen valmiuksia mahdollisimman täysipainoiseen elämään muuttuneessa elämäntilanteessa. Tavoitteena on löytää omaa hyvinvointia ja jaksamista tukevia keinoja arkeen.

Kurssit perustuvat vertaisuuteen ja tarjoavat mahdollisuuden tavata toisia samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia.

 • Osalla kursseista käsitellään yhtä teemaa, kuten liikuntaa, ravitsemusta tai mielen hyvinvointia.
 • Osa kursseista on tarkoitettu äskettäin tiettyyn sydänsairauteen, kuten sepelvaltimotautiin tai sydänlihassairauteen, sairastuneille.

Kurssille voi tulla yksin tai läheisen kanssa ja ne ovat osallistujille maksuttomia. Kaikille kursseille voi hakeutua asuinpaikasta riippumatta. Kursseja järjestetään kuntoutuslaitoksissa eri puolilla Suomea.

Sydänliitossa toimii myös kolme erilaista jäsenjärjestöä:

 • Karpatiat: sydänlihassairauksien potilasjärjestö
 • Sydänlapset ja -aikuiset: synnynnäisesti sydänvikaisten ja heidän läheistensä etuja ajava järjestö
 • Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE: sydän-, keuhko- ja sydänkeuhkosiirrokkaiden sekä heidän läheistensä yhdysside- ja etujärjestö

Lisätietoja:
Linkki Sydänliiton sivuille
Hämeenmaan Sydänpiirin kuntoutusasioista voit kysyä Tuula Vimpeliltä, p. 040 843 2876.

Kela

Kela järjestää kuntoutusta työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskeleville ja työelämästä poissaoleville henkilöille ja heidän läheisilleen.

Harkinnanvaraisena kuntoutuksena järjestettävät sairausryhmäkohtaiset kuntoutuskurssit tukevat sairastuneita tai vammautuneita henkilöitä sekä heidän perheitään monissa eri elämäntilanteissa. Kurssit kestävät 3 x 5 vuorokautta ja ne jakautuvat noin vuoden ajalle. Kursseja järjestetään kuntoutuslaitoksissa eri puolilla Suomea.

Voit hakea kuntoutusta Kelan lomakkeella KU132. Liitä hakemukseen lääkärin laatima kuntoutusta varten laadittu b-lausunto. Jos olet työelämässä, voit hakea kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa.

Lisätietoja Kelan kuntoutuksista: Linkki Kelan sivuille

Tulppa

Tulppa-kuntoutumisryhmät on tarkoitettu kaiken ikäisille sepelvaltimotautiin sairastuneille henkilöille. Ryhmässä saat tietoa sairaudesta ja sen hoidosta sekä ohjausta omahoitoon, erityisesti ravitsemukseen ja liikunnan harrastamiseen. Lisäksi saat tukea sekä ohjaajilta että muilta sairastuneilta. Tavoitteena on laadukas elämä sairaudesta huolimatta.

Terveydenhuollon ammattihenkilöt ohjaavat ryhmiä. Monissa ryhmissä on mukana myös sydänsairauden itse kokenut vertaisohjaaja.

 • Ryhmään mahtuu kerralla noin kymmenen osallistujaa.
 • Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa kymmenen kertaa. Sen jälkeen järjestetään seurantatapaamiset puolen vuoden ja vuoden kuluttua.
 • Yhteensä kuntoutumisryhmä kokoontuu 12 kertaa.
 • Yhteen kokoontumiseen kannattaa varata aikaa noin 2–3 tuntia.
 • Kysy lisätietoja omasta terveyskeskuksestasi.

Tulppa-kuntoutukselle kehitetään myös digitaalista vaihtoehtoa, joka tulee osaksi Terveyskylän Omapolku -verkkopalvelua. Tutustu Omapolkuun (linkki sivulle Terveyskyla.fi)

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillista kuntoutusta järjestävät muun muassa Kela ja työeläkevakuutuslaitokset sekä muut yksityiset ammatillisen kuntoutuksen palveluntuottajat.

Ammatillinen kuntoutus eri vaihtoehtoineen tarjoaa kuntoutujalle monenlaisia mahdollisuuksia työelämään suuntaamiseksi.