Sydänanestesia

Sydänanestesia tarkoittaa sydän- ja rintaelinkirurgisten potilaiden leikkauksen aikaista anestesiologista hoitoa eli nukutusta leikkaussalissa.

Sydänleikkauksen aikaisen nukutuksen lisäksi sydänanestesiaan kuuluu potilaan valmistelu ennen leikkausta sekä hoito välittömästi leikkauksen jälkeen. Sydänanestesialääkärit eli sydänanestesiologit mahdollistavat kirurgien ja kardiologien työn vakaissa ja potilaan kannalta mahdollisimman suotuisissa olosuhteissa. Lisäksi he vastaavat tehohoidosta.

Sydänanestesian suunnittelu

Kaikki sydän-ja rintaelinkirurgiset potilaat nukutetaan leikkausta varten ja muun muassa katetriläppätoimenpiteissä (TAVI) on aina mukana anestesialääkäri. Anestesiologi perehtyy potilaalle tehtyihin tutkimuksiin ja selvittää, mitä erityisvaatimuksia toimenpiteessä on.

Aiemmat anestesiakertomukset antavat arvokkaita vinkkejä siitä, kuinka nukutukset ovat sujuneet. Anestesialääkärit kirjaavat sairauskertomuksiin huomioita esimerkiksi hankalasta ilmateiden hallinnasta tai vakavista allergisista reaktioista, jotta ne voidaan huomioida seuraavissa nukutuksissa.

Anestesialääkärin tapaaminen ennen sydänleikkausta

Potilas ei yleensä tapaa anestesialääkäriä ennen leikkauksia. Potilaspapereista saatava informaatio riittää anestesialääkärille. Ennen leikkausta anestesialääkäri käy leikkaussalissa hoitajan kanssa läpi tarkastuslistan, jossa anestesian kannalta olennaiset asiat tarkistetaan vielä kertaalleen potilaan kanssa.

Halutessaan potilas voi pyytää esikäynnin yhteydessä anestesialääkärin tapaamista ja käydä läpi mieltä askarruttavia kysymyksiä.

Miten nukuttaminen tapahtuu sydänanestesiassa?

Nykyisin potilas saapuu sairaalaan vasta toimenpidepäivän aamuna. Mikäli potilas asuu kohtuullisen matkan päässä sairaalasta, leikkaukseen voi tulla suoraan kotoa. Jos matka kotoa on pidempi, potilas voi yöpyä edeltävän yön Sydänsairaalan vieressä olevassa potilashotellissa.

Ennen leikkausta annettavista rauhoittavista esilääkkeistä on lähes kokonaan luovuttu. Näin leikkauksesta herääminen on nopeampaa. Esilääkkeillä tähdätään leikkauksen jälkeiseen kivunhoidon hallintaan. Jos potilasta jännittää huomattavasti ennen toimenpidettä, voidaan käyttää rentouttavaa lääkitystä.

Sydänanestesiassa laskimoon asennetaan nesteensiirtokanyyli eli tippa, jonka kautta lääkkeitä annostellaan suoraan verenkiertoon. Lisäksi usein laitetaan rannevaltimoon suora verenpaineen mittauskanyyli, jotta verenpaineen mittaus on mahdollisimman tarkkaa. Nukutusaineet annetaan tipan kautta ja potilas nukahtaa hetkessä. Vasta potilaan ollessa nukutuksessa henkitorveen asennetaan hengitysputki ja potilas kytketään hengityskoneeseen.

Nukutuksessa suuriin laskimosuoniin laitetaan vielä yksi tai useampia mittalaitteita ja tehdään sydämen kaikututkimus ruokatorven kautta. Tämä toimenpide on tärkeä erityisesti rakennevioissa, kuten läppä- tai aorttasairauksissa. Kaikututkimusta käytetään myös toimenpiteen lopussa varmistamaan korjauksen lopputulos.

Potilaan valvonta nukutuksen aikana

Sydänanestesiassa suurin kehitys on tapahtunut potilasvalvonnassa. Verenpaineen ja sykkeen lisäksi mitataan muun muassa unen syvyyttä aivosähkökäyrästä. Lisäksi voidaan mitata eri aivopuoliskojen verenvirtausta. Jos potilasvalvonnassa havaitaan häiriöitä, sydänanestesiologi voi puuttua niihin yhteistyössä kirurgin kanssa, vaikka potilas nukkuu. Suurissa aortan kaaren korjausleikkauksissa tämä on erityisen tärkeää.

Sydänkeuhkokone

Kun sydäntä leikataan, potilas kytketään varsinaisen korjaustoimenpiteen ajaksi sydänkeuhkokoneeseen. Laite huolehtii kehon hapensaannista ja verenkierrosta mekaanisesti. Sydänkeuhkokoneet ovat erittäin luotettavia ja niissä on useampia varmistusmekanismeja. Sydänkeuhkokoneen käyttöaika on tyypillisesti alle puolet koko sydänleikkauksen vaatimasta ajasta. Laitteen toiminnasta vastaa anestesialääkärin työparina perfuusiohoitaja.

Jatkohoito sydänanestesian jälkeen

Kun toimenpide on saatu suoritettua ja potilaan tila on vakaa, potilas siirretään heräämään sydänteho-osastolle, jossa hoitoa jatkaa niin ikään sydänanestesiologi. Sydäntehohoito kestää usein vain yhden tai muutaman päivän ajan.