Sydäninfarktipotilaan fysioterapia

Sydäninfarktin sairastaneen potilaan tilanne on aluksi akuutti ja usein potilaalle on myös tehty sepelvaltimon pallolaajennus.

Jo pian akuuteimman tilanteen rauhoituttua kuntoutuminen alkaa sairaalassa. Fysioterapiassa on tärkeää edetä potilaan voimavarojen mukaisesti. Sairaalassa fysioterapeutti arvioi potilaan suorituskykyä, ohjaa tilanteeseen sopivaa liikkumista ja antaa ohjeita siihen, kuinka toimia kotona toipuessa.

Varhainen liikkeellelähtö edistää toipumista, liikkuminen on lääkettä jo sairaalassa. Liikkumista lisätään vähitellen kuntoutumisen edetessä. Tärkeää on löytää rohkeus ja motivaatio liikkumiseen jo sairaalavaiheessa.

Sydäninfarktipotilaalla on usein taustalla uutena asiana sepelvaltimotautidiagnoosi ja hänen tulee saada ohjeita myös toipilasajan jälkeiseen aikaan. Osa potilaista tarvitsee lisäohjausta vielä sairaalavaiheen jälkeen joko omassa terveyskeskuksessa tai Sydänsairaalan poliklinikalla.