Sydäntehohoito

Sydäntehohoidossa tuetaan äkillisesti ja vakavasti sairaita potilaita. Sydänsairaalassa sydäntehohoitoa annetaan myös suurten sydänleikkausten jälkeen.

Tehohoidossa tuetaan kriittisesti sairaita potilaita, joilla on äkillinen, tilapäinen ja henkeä uhkaava yhden tai useamman elimen toimintahäiriö. Sydänsairaalassa tehohoitoa annetaan myös suurten sydänleikkausten, kuten ohitus- tai läppäleikkausten jälkeen. Sydäntehohoito kestää usein vain yhden tai muutaman päivän ajan. Myös keuhkoleikkauspotilaiden heräämöhoito tapahtuu sydänteho-osastolla. Toiminnasta vastaa sydänanestesialääkäri, jolla on myös tehohoidon pätevyys.

Sydänteho-osaston lääkärit ja hoitajat

Sydänteho-osastolla potilaan hoidosta vastaa ympäri vuorokauden sydänanestesialääkäri. Lisäksi eri erikoisalojen lääkärit, kuten sydänkirurgi tai kardiologi, osallistuvat tiiviisti hoitoon. Tarvittaessa hoitoon liitetään muiden erikoisalojen lääkäreitä, kuten neurologi tai infektiolääkäri. Potilaan lähellä ja saatavilla on koko ajan tehohoitaja. Hoidon seuraamiseksi ja selvittämiseksi suoritetaan laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia.

Sydänteho-osasto sijaitsee leikkaussalien välittömässä läheisyydessä. Näin sekä leikkauksen jälkeen siirtyminen sydänteholle että tarvittaessa hoidon vaatima leikkaushoito voidaan toteuttaa viiveettä.

Potilaan valvonta ja herääminen

Sydäntehohoidossa verenkiertoa ja hengitystä valvotaan tarkasti valvontamonitoreilla. Tarvittaessa elimistöä tuetaan hengityskonehoidolla ja verenkiertoa tukevilla lääkityksillä. Sydänleikkauksen jälkeen elimistö toipuu yleensä nopeasti ja tukihoidoista päästään eroon.

Kun nukutusaineiden anto lopetetaan, potilas herää ja hengitysputki voidaan poistaa. Heräämisen jälkeen tarkastetaan potilaan yleistila ja kipulääkityksen riittävyys. Leikkauksen jälkeinen yö menee yleensä torkkuessa. Seuraavana aamuna potilas nostetaan ylös sängyn laidalle ja ohjataan punnitukseen. Toimenpiteessä usein kertyy yksilöllisesti nestelastia, jonka määrä mitataan punnituksin. Kehoon kertyneet nesteet poistuvat useimmiten muutamassa päivässä. Pääsääntöisesti leikkausta seuraavana päivänä potilas pääsee vuodeosastolle kuntoutumaan.

Kun tehohoito pitkittyy

Leikkauksesta toipuminen vaihtelee suuresti lähtötilanteesta riippuen. Mikäli leikkaus on ollut suunniteltu ja potilaan tilanne vakaa ennen leikkausta, kuntoutuminen on pääsääntöisesti suoraviivaista. Sydänleikkaukseen saatetaan kuitenkin joutua äkillisestikin mihin vuorokauden aikaan tahansa ja lähtötilanne saattaa olla kriittinen. Tällöin myös toipuminen kestää kauemmin.

Tehohoidossa eri elinryhmien toimintoja voidaan tukea sekä lääkityksin että laitteilla. Esimerkiksi munuaisten toiminnan hiipuessa voidaan tarvittaessa suorittaa munuaiskorvaushoitoja (dialyysi). Äärimmäisessä tapauksessa potilas voidaan kytkeä kehon ulkoiseen tukipumppuun (ecmo), jolla tuetaan sydäntä ja keuhkoja tai niiden toiminta korvataan täysin mekaanisella laitteella. Vaikeissa tilanteissa potilas saatetaan joutua nukuttamaan päivien ajaksi joko kevyesti tai syvempään uneen hoidon mahdollistamiseksi.

Vierailu sydänteho-osastolla

Sydänteho-osastolla olevat potilaat tarvitsevat runsaasti lepoa ja rauhaa toipuakseen. Vierailut sovitaan aina ennalta henkilökunnan kanssa. Sydänteho-osastolla hoito eroaa muista vuodeosastoista siten, että sydänteholla valmistaudutaan nopeisiin elinhäiriöiden korjaustoimiin. Osaston huonetila on yhtenäinen ja avoin, jotta muutokset havaitaan nopeasti ja apuvoimia hätätilanteiden hoitoon saadaan riittävästi. Potilaspaikan yksityisyys on rajattu puolikorkeilla seinillä ja verhoilla.

Läheiset voivat tiedustella sydänteho-osastolla olevan potilaan vointia puhelimitse mihin vuorokauden aikaan tahansa.