TOS-toimenpidepotilaan fysioterapia

TOS (thoracic outlet -oireyhtymä) on yleisnimitys erilaisille neurovaskulaarisille (hermo-verisuoniperäisille) puristustiloille kaularangan ja kainalon välisellä alueella.

Olkahermopunos voi joutua puristuksiin monista eri syistä. Oireina voi olla mm. yläraajan puutumista, särkyä, rasitusherkkyyttä, liikerajoituksia sekä voimattomuutta yläraajan ja hartiaseudun alueella.

Kirurginen hoito tulee kyseeseen, jos konservatiivisesta hoidosta ei ole apua, potilaalla on merkittäviä kipuja ja/tai hermostollisia- tai verenkierrollisia ongelmia. Lääkäri arvioi kokonaistilannetta yhteistyössä potilaan ja muun terveydenhuollon henkilöstön kanssa leikkauspäätöstä harkittaessa. Hoito Sydänsairaalassa TOS-toimenpiteen jälkeen kestää keskimäärin 1–4 päivää. Toimenpiteestä toipuminen on yksilöllistä ja sairasloman pituuden määrittelee lääkäri yksilöllisesti.

Suunniteltuun TOS-toimenpiteeseen tulevan potilaan fysioterapia alkaa jo ennen leikkausta, jolloin potilaan lähtötilanne kartoitetaan haastattelemalla ja tekemällä tilanteeseen kuuluvia mittauksia/tutkimuksia. Fysioterapeutti ohjaa potilaalle kuntoutumisen kannalta oleellisia leikkauksen jälkeisiä asioita – läheinen voi potilaan luvalla ja halutessa olla ohjaustilanteissa mukana.

Kuntoutuminen alkaa heti leikkauksen jälkeen, alkuun avustettuna. Potilaan oma rooli kasvaa päivä päivältä. Kuntoutuminen alkaa pian leikkauksen jälkeen vuodeosastolla ja jatkuu kotona.

Varhainen ylösnousu edistää toipumista, liikkuminen on lääkettä jo sairaalassa. Pystyasentoa ja liikkumista lisätään vähitellen kuntoutumisen edetessä. Nukutuksen ja vuodelevon jälkeen varhainen liikkeellelähtö ja hengityksen tehostaminen auttavat toipumaan leikkauksesta ja ehkäisevät leikkauksen jälkeisiä komplikaatioita.

Yläraajoihin ja ylävartaloon kohdistuva liikkuvuusharjoittelu aloitetaan sairaalassa. Hyvä kivunhoito on tärkeää toipumisen kannalta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää ryhtiin ja asennon symmetrisyyteen sekä rentouteen leikkauksen jälkeen. Potilas noudattaa sairaalassa saamiaan ohjeita sovittuun fysioterapeutin kontrollikäyntiin saakka. Ensimmäinen fysioterapiakontrolli sovitaan useimmiten Sydänsairaalan poliklinikalle noin kahden viikon päähän kotiutumisesta. Kokonaiskuntoutuminen vaatii pitkäjänteistä työtä. Lääkärin kontrolli Sydänsairaalassa on yleensä kuukauden kuluttua leikkauksesta.

Fysioterapeutti ja hoitohenkilökunta ohjaavat potilasta yksilöllisesti kohti omatoimisuutta leikkauksen jälkeen.