Sepelvaltimoiden varjoainekuvaus ja pallolaajennus

Varjoainekuvauksen perusteella arvioidaan, hyötyykö potilas sepelvaltimoiden toimenpiteestä, kuten pallolaajennuksesta tai ohitusleikkauksesta.

Katso animaatiovideo sepelvaltimoiden varjoainekuvauksesta ja pallolaajennuksesta