array(0) { }

Helsingfors

Potilasvuoteita Helsingin Sydänsairaalassa

Helsingfors Hjärtsjukhus

Helsingfors Hjärtsjukhus är ett sjukhus specialiserat i hjärtvård, som man kan söka sig till antingen som självbekostad privatpatient eller som den offentliga sektorns remisspatient.

Tjänster

I Helsingfors Hjärtsjukhus görs basundersökningar och dagsåtgärder som kontraströntgen av hjärtat, ballongvidgningsvård och defibrilleringar. I Helsingfors finns även en verksam privatmottagning för kardiologi och hjärt- och bröstkirurgi. Hela vårdcirkeln från diagnosticeringen av hjärtsjukdomar till rehabilitering sköts i samverkan av enheterna i Helsingfors och Tammerfors.

  • Mottagning, kardiologi
  • Mottagning, hjärt- och bröstkirurgi
  • Ultraljudsundersökning av hjärtat
  • Hjärtfilm EKG
  • Holter-undersökning dvs. rytmens dygns-registering
  • Kliniskt belastningsprov
  • Sjuksjötarens telefontjänst
  • Angiografi
  • Ballongvidgning
  • Defibrillering

Hur söker man sig till vård på Helsingfors Hjärtsjukhus?

Som den offentliga sektorns remisspatient

Helsingfors Hjärtsjukhus vårdar den offentliga sektorns patienter. Genom valfrihet av vårdenhet kan du begära en remiss varifrån som helst i Finland. Således görs undersökningarna och vården enligt den offentliga sektorns priser. Vårt servicelöfte: Inom 10 vardagar till undersökning eller vård efter vi har mottagat remissen.

Som privatpatient

Till privatmottagningen kan du komma utan en remiss, och alla över som är över 16 år kan komma utan remiss direkt till privatmottagningen vid Helsingfors Hjärtsjukhus. Via privatmottagningen är det möjligt att enligt behov få en remiss till Hjärtsjukhusets undersökningar och vård enligt den offentliga sektorns priser.

Ersättningen för självriskandelen är ca 113,40–327,90 €/besök. Bekanta dig med Hjärtsjukhusets privatmottagningspriser