array(0) { }

Läkare

Lääkäreitä ja hoitaja käytävällä

Privatmottagningens läkare i Helsingfors

Genom Hjärtsjukhusets privatmottagning kommer du smidigt och snabbt på mottagning till läkare specialiserade inom hjärtvård.

Hjärtsjukhusets specialister har sina egna specialyrkesområden, men undersöker och vårdar alla med hjärtsymptom- eller sjukdom. Bekanta dig med de läkare som har privatmottagning vid Helsingfors Hjärtsjukhus på dessa sidor. Vi behandlar patienter över 16 år.

Aalto-Setälä Katriina

Professor, doktor i medicin och kirurgi, specialist inom inremedicin och kardiologi

Aalto-Setälä Katriina

Professor, doktor i medicin och kirurgi, specialist inom inremedicin och kardiologi

Nuvarande arbete:

Tammerfors universitet, professor, Hjärtsjukhuset, specialist inom kardiologi

Specialkunnande:

Ärftliga hjärtsjukdomar, vård av riskfaktorer för hjärt- och blodkärlssjukdomar, patientvård av kransartärsjukdomar

Tyngdpunkter för mottagning:

Bröstsmärta och andnöd, utredningar gällande hjärtats blåsljud, diagnostik, vård och uppföljning för patienter med kransartärsjukdom och hjärtsvikt, och diagnostik samt vård för ärftliga hjärtsjukdomar

Annan info:

Mottagning, undersökningar gällande hjärtats ultraljud

Jussila Risto

Specialist inom inre medicin och kardiologi

Jussila Risto

Specialist inom inre medicin och kardiologi

Nuvarande arbete:

Helsingfors Hjärtsjukhus, ansvarig läkare

Specialkunnande:

Betjänar även på svenska

Tyngdpunkter för mottagning:

Vård av kransartärsjukdomar, kardiologiska ingrepp

Stjernvall Joachim

ML, specialistläkare inom kardiologi

Stjernvall Joachim

ML, specialistläkare inom kardiologi

Specialkompetens:

Angiografier, ballongvidgningar, hjärtdefibrillering och hjärtats ultraljudsundersökningar

Annan information:

Språkkunskap: svenska, finska, engelska,

Swan Heikki

Specialistläkare inom kardiologi, docent

Swan Heikki

Specialistläkare inom kardiologi, docent

Specialkompetens

Hjärt- och kärlsjukdomar, hjärtdefibrillering, högt blodtryck, hjärtats ultraljudsundersökningar, kliniska belastningsprov, preventiv medicinsk / icke-medicinsk vård av hjärt- och kärlsjukdomar, ärftliga rytmstörningssjukdomar och hjärtmuskelsjukdomar samt genetiska (DNA) undersökningar av hjärtsjukdomar.

Mottagningens prioritetsområden

Rytmkardiologi

Annan information

Språkkunskap: finska, engelska, svenska

Tidsbokning

Bara distansmottagningen. Reserverade tiden från Helsinfors Hjärtsjukhuset nummer 050 339 2437.

Toikkanen Vesa

Medicine licentiat, specialistläkare inom kirurgi, specialistläkare inom thorax- och kärlkirurgi

Toikkanen Vesa

Medicine licentiat, specialistläkare inom kirurgi, specialistläkare inom thorax- och kärlkirurgi

Nuvarande arbetsuppgift:

Tays Sydänsairaala Ab, biträdande överläkare, hjärt- och thoraxkirurgiska avdelningen, funktionschef för allmän thoraxkirurgi

Specialkompetens:

Diagnostiska ingrepp och kirurgisk vård av lungorna, lungsäcken, mediastinum och bröstkorgen. Vård av skador i thoraxväggen och brösthålan. Kirurgisk vård av matstrupstumörer och divertiklar. Endoskopisk thoraxkirurgi (VATS), Robotförsedd endoskopisk kirurgi (da Vinci)

Mottagningens prioritetsområden:

Bedömning av kirurgiska vårdmöjligheter för sjukdomar i brösthålan. Kirurgisk vård.

Annan information:

Mottagningar på fredagar. Operationsvård i samarbete med TAYS Sydänsairaala Ab (Tammerfors).

Virtanen Vesa

Docent inom kardiologi, medicine doktor, specialistläkare inom inremedicin och kardiologi

Virtanen Vesa

Docent inom kardiologi, medicine doktor, specialistläkare inom inremedicin och kardiologi

Nuvarande arbetsuppgift:

Helsingfors Hjärtsjukhus, chefsläkare

Specialkompetens:

Rytmstörningar, pacemakers och hjärtsvikt.

Mottagningens prioritetsområden:

Rytmstörningar, hjärtsvikt, högt blodtryck och kranskärlssjukdom.

Annan information:

Mottagning och hjärtats ultraljudsundersökningar varannan måndag.

Avgifter och betalning