Tammerfors

Sydänsairaalan rakennus ulkoapäin kuvattuna

Tammerfors Hjärtsjukhus

I Tammerfors Hjärtsjukhus vårdas patienter som behöver krävande kardiologisk eller hjärt- och thoraxkirurgisk vård. Hjärtsjukhuset i Tammerfors är ett sjukhus med heltäckande service, i gång 24/7.

Tjänster

Tjänster inom enheten för kardiologi

 • Undersökning av hjärtsjukdomar, planering av vården, uppföljning samt kardiologiska ingrepp som kranskärlens angiografi och ballongvidgning samt rytmstörningars ablation- och hjärtstimulatorsingrepp
 • Poliklinik, dagavdelning och fem topputrustade angio-laboratorier

Tjänster inom operationsenheten

 • Krävande ingrepp som kranskärlens bypass-operationer samt operationer av hjärtklaffarna och aortan
 • Fyra topputrustade operationssalar

Kardiologisk bäddavdelning

 • Hjärtövervakning, intensifierad övervakning av krävande, snabbt insjukna hjärtpatienter samt hjärtopererade patienter
 • Hjärtbäddavdelning för hjärtsjukdomar och relaterad vård (60 bäddplatser, av vilka 35 är övervakningsplatser)

Hjärtsjukhusets avdelning för intensivvård

 • Vård av patienter i behov av omedelbar intensiv- eller uppvakningsvård

Hjärt- och thoraxkirurgins bäddavdelning

 • Vård av sjukdomar och olyckor runt hjärtat, lungorna och bröstkorgen
 • Polikliniktjänster

Tjänster inom Tammerfors privatmottagning

 • Kardiologiska mottagningsbesök
 • Ultraljudsundersökningar
 • Kliniska belastningsprov
 • Mätning av pacemakers
 • EKG-långtidsregistreringar
 • Hjärtats krävande ingrepp