Läkäre

Tays Sydänsairaalan aula

Privatmottagningens läkare i Tammerfors

Specialistläkarna inom Hjärtsjukhuset har specialkunnande i olika områden, men de undersöker och vårdar alla med hjärtsymptom och -sjukdomar. Du kan bekanta dig med de läkare som har privatmottagning på Tammerfors Hjärtsjukhus på dessa sidor.

Eskola Markku

Docent inom kardiologi, doktor i medicin, specialist inom inremedicin och kardiologi

Eskola Markku

Docent inom kardiologi, doktor i medicin, specialist inom inremedicin och kardiologi

Nuvarande arbete:

Tays Hjärtsjukhus, sjukhuschef, överläkare

Specialkunnande:

Kransartärsjukdomar, hjärtklaffsjukdomar, uppföljning och vård av vuxna med medfödda hjärtfel, interventionell kardiologi (som kransartärernas angiografi, ballongvidgningar samt katetervård av hjärtklaffsjukdomar)

Tyngdpunkter för mottagning:

Bröstsmärta och andnöd, utredningar gällande hjärtats blåsljud, diagnostik, vård och uppföljning för patienter med kransartärsjukdom och hjärtsvik:

Annan info:

Mottagning, undersökningar gällande hjärtats ultraljud, kranskärlens angiografi samt ballongvidgningsoperationer skilt överenskommet

Avgifter och betalning

Haataja Petri

Medicine licentiat, specialistläkare inom kardiologi

Haataja Petri

Medicine licentiat, specialistläkare inom kardiologi

Nuvarande arbete:

Tays Hjärtsjukhus, ansvarig läkare för den kardiologiska polikliniken och polikliniken för hjärtsvikt samt operationskardiolog.

Tyngdpunkter för mottagning:

Optimering av vård för hjärtsviktpatienter, kranskärlssjukdomars vård, hjärtats lysosomala sjukdomar, hjärtats ultraljudundersökningar och hjärtsjukdomars invasiva diagnostik.

Annan info:

Mottagning på onsdagar i Tammerfors

Avgifter och betalning

Horosh Olga

Medicine licentiat, specialistläkare inom kardiologi

Horosh Olga

Medicine licentiat, specialistläkare inom kardiologi

Nuvarande arbetsuppgift:

Tays Hjärtsjukhus, specialistläkare inom kardiologi

Annan info:

Betjäning också på engelska och ryska.

Avgifter och betalning

 

Ilveskoski Erkki

Docent inom kardiologi, doktor i medicin, specialist inom inremedicin och kardiologi

Ilveskoski Erkki

Docent inom kardiologi, doktor i medicin, specialist inom inremedicin och kardiologi

Nuvarande arbete:

Tays Hjärtsjukhus, överläkare

Kransartärsjukdomars vård, angiografi och ballongvidgningsvård, samt ärftliga hjärtsjukdomar och vård av riskfaktorer för hjärt- och blodkärlssjukdomar

Tyngdpunkter för mottagning:

Utredning av symptom för bröstsmärta och andnöd, vård av kransartärsjukdomar, efterhandskontroll av hjärtinfarkt, samt medicineringsrelaterade riskfaktorer

Annan info:

Mottagning och hjärtats ultaljudsundersökningar i Tammerfors; Angiografi, ballongvidgningsvård samt mottagning och hjärtats ultraljudsundersökningar i Helsingfors

Avgifter och betalning

Inkovaara Jaakko

Medicine licentiat, specialistläkare inom inremedicin och kardiologi

Inkovaara Jaakko

Medicine licentiat, specialistläkare inom inremedicin och kardiologi

Nuvarande arbete:

Tays Hjärtsjukhus, specialistläkare inom kardiologi

Specialkunnande:

Hjärtrytmrubbningar

Tyngdpunkter för mottagning:

Rytmstörningar och allmän kardiologi

Avgifter och betalning

Ryödi Essi

Medicine licentiat, specialistläkare inom inremedicin och kardiologi

Ryödi Essi

Medicine licentiat, specialistläkare inom inremedicin och kardiologi

Nuvarande arbetsuppgift:

Tays Hjärtsjukhus, specialistläkare inom kardiologi

Mottagningens prioritetsområden:

Diagnostik av klaffel, vård och uppföljning, utredning av hjärtats biljud, utredning av symptom för bröstsmärta och andnöd, vård av högt blodtryck, efterhandskontroll av hjärtinfarkt och medicinsk vård av riskfaktorer

Annan information:

Mottagning och hjärtats ultraljudsundersökningar en gång i veckan

Avgifter och betalning

Sioris Thanos

Specialistläkare inom hjärt- och thoraxkirurgi samt kärlkirurgi, specialistläkare inom kirurgi, medicine doktor

Sioris Thanos

Specialistläkare inom hjärt- och thoraxkirurgi samt kärlkirurgi, specialistläkare inom kirurgi, medicine doktor

Nuvarande befattning

Tays Hjärtsjukhus, biträdande överläkare, avdelningen för hjärt- och thoraxkirurgi
Ansvarsläkare i aortakirurgi
Övriga ansvarsområden: TOS, patienter med trattbröst och kölbröst

Specialkunskap

Sjukdomar i aortan
Klaffbevarande aortarotskirurgi (David-plastik)
Kirurgi av aortabågen och bröst-buk-aorta
Aortasjukdomar som hänför sig till Marfans syndrom och andra bindvävssjukdomar
Diagnostik och behandling av TOS med inklämda nerver och blodkärl
Korrigerande operationer av trattbröst och kölbröst
Lungcancer och andra cancersjukdomar i brösthålan
Allmän thoraxkirurgi

Prioriteringar på mottagningen

Vårdbedömning, planering och uppföljning vid kirurgisk behandling av aortasjukdomar
Vårdbedömning, planering och uppföljning av hjärtkirurgiska patienter
Vårdbedömning, planering och uppföljning av TOS-patienter
Injektionsbehandling med Botox vid TOS med receptbelagt läkemedel som patienten köpt
Vårdbedömning, planering och uppföljning av tratt- och kölbröstpatienter
Vårdbedömning av lungcancerpatienter och andra thoraxkirurgiska patienter
Uppföljning av patienter som vårdats på sjukhuset

Språkkunskaper

Finska (modersmål), svenska, engelska, spanska, tyska

Priser

I enlighet med prislistan för privatmottagningar i Tammerfors

Tidsbokning

Tidsbokning per telefon på nummer 050 573 6875 (mån–tors kl. 8–18, fre kl. 8–15). Obs. Man kan inte skicka sms till mobiltelefonnumret.

Vanhala Ville

Medicine licentiat, specialistläkare inom kardiologi

Vanhala Ville

Medicine licentiat, specialistläkare inom kardiologi

Nuvarande arbetsuppgift

Tays Hjärtsjukhus, specialistläkare inom kardiologi

Mottagningens prioritetsområden

Rytmstörningar, blåsljuden i hjärtat, bröstsmärta och andnöd, hjärtsvikt, högt blodtryck och kranskärlssjukdom.

Avgifter och betalning

Virtanen Marko

Doktor i medicin, specialistläkare inom kardiologi

Virtanen Marko

Doktor i medicin, specialistläkare inom kardiologi

Nuvarande arbetsuppgift:

Tays Hjärtsjukhus, specialistläkare inom kardiologi

Mottagningens prioritetsområden:

Utredning av symptom för bröstsmärta och andnöd, utredning av hjärtats biljud, årskontroller av patienter med högt blodtryck och kranskärlssjukdomar samt klaffopererade patienter.

Annan information:

Mottagning och hjärtats ultraljudsundersökningar på tisdagar, belastnings-EKG undersökningar.

Avgifter och betalning

Virtanen Vesa

Docent inom kardiologi, medicine doktor, specialistläkare inom inremedicin och kardiologi

Virtanen Vesa

Docent inom kardiologi, medicine doktor, specialistläkare inom inremedicin och kardiologi

Specialkompetens:

Rytmstörningar, pacemakers och hjärtsvikt.

Mottagningens prioritetsområden:

Rytmstörningar, hjärtsvikt, högt blodtryck och kranskärlssjukdom.

Annan information:

Mottagning och hjärtats ultraljudsundersökningar varannan måndag.

Avgifter och betalning

Yli-Mäyry Sinikka

Docent, medicine doktor, specialistläkare inom inremedicin och kardiologi

Yli-Mäyry Sinikka

Docent, medicine doktor, specialistläkare inom inremedicin och kardiologi

Nuvarande arbetsuppgift:

Specialistläkare inom kardiologi

Specialkompetens:

Rytmkardiologi, kranskärlssjukdom

Mottagningens prioritetsområden:

Rytmstörningars och kranskärlssjukdoms undersöknings- och vårdbedömningar

Annan information:

Betjäning också på svenska. Sprechstunde auch auf Deutsch. Consultation
égalmement a français. Vastaanotto myös viittomakielellä.