NULL

Läkäre

Privatmottagningens läkare i Tammerfors

Via Hjärtsjukhusets privatmottagning kommer du smidigt och snabbt till mottagningen för läkare specialiserade inom hjärtvård.

Specialistläkarna inom Hjärtsjukhuset har specialkunnande i olika områden, men de undersöker och vårdar alla med hjärtsymptom och -sjukdomar. Du kan bekanta dig med de läkare som har privatmottagning på Tammerfors Hjärtsjukhus på dessa sidor.

I Hjärtsjukhuset arbetar sammanlagt 400 sakkunniga varav 75 är specialiserade på hjärtvård.

Eskola Markku

Docent inom kardiologi, doktor i medicin, specialist inom inremedicin och kardiologi

Eskola Markku

Docent inom kardiologi, doktor i medicin, specialist inom inremedicin och kardiologi

Nuvarande arbete:

Tays Hjärtsjukhus, avdelningsöverläkare

Specialkunnande:

Kransartärsjukdomar, hjärtklaffsjukdomar, uppföljning och vård av vuxna med medfödda hjärtfel, interventionell kardiologi (som kransartärernas angiografi, ballongvidgningar samt katetervård av hjärtklaffsjukdomar)

Tyngdpunkter för mottagning:

Bröstsmärta och andnöd, utredningar gällande hjärtats blåsljud, diagnostik, vård och uppföljning för patienter med kransartärsjukdom och hjärtsvik:

Annan info:

Mottagning, undersökningar gällande hjärtats ultraljud, kranskärlens angiografi samt ballongvidgningsoperationer skilt överenskommet

Avgifter och betalning

Haataja Petri

Medicine licentiat, specialistläkare inom kardiologi

Haataja Petri

Medicine licentiat, specialistläkare inom kardiologi

Nuvarande arbete:

Tays Hjärtsjukhus, ansvarig läkare för den kardiologiska polikliniken och polikliniken för hjärtsvikt samt operationskardiolog.

Tyngdpunkter för mottagning:

Optimering av vård för hjärtsviktpatienter, kranskärlssjukdomars vård, hjärtats lysosomala sjukdomar, hjärtats ultraljudundersökningar och hjärtsjukdomars invasiva diagnostik.

Annan info:

Mottagning på onsdagar i Tammerfors

Avgifter och betalning

Horosh Olga

Medicine licentiat, specialistläkare inom kardiologi

Horosh Olga

Medicine licentiat, specialistläkare inom kardiologi

Nuvarande arbetsuppgift:

Tays Hjärtsjukhus, specialistläkare inom kardiologi

Annan info:

Betjäning också på engelska och ryska.

Avgifter och betalning

 

Ilveskoski Erkki

Docent inom kardiologi, doktor i medicin, specialist inom inremedicin och kardiologi

Ilveskoski Erkki

Docent inom kardiologi, doktor i medicin, specialist inom inremedicin och kardiologi

Nuvarande arbete:

Tays Hjärtsjukhus, biträdande överläkare

Kransartärsjukdomars vård, angiografi och ballongvidgningsvård, samt ärftliga hjärtsjukdomar och vård av riskfaktorer för hjärt- och blodkärlssjukdomar

Tyngdpunkter för mottagning:

Utredning av symptom för bröstsmärta och andnöd, vård av kransartärsjukdomar, efterhandskontroll av hjärtinfarkt, samt medicineringsrelaterade riskfaktorer

Annan info:

Mottagning och hjärtats ultaljudsundersökningar i Tammerfors; Angiografi, ballongvidgningsvård samt mottagning och hjärtats ultraljudsundersökningar i Helsingfors

Avgifter och betalning

Inkovaara Jaakko

Medicine licentiat, specialistläkare inom inremedicin och kardiologi

Inkovaara Jaakko

Medicine licentiat, specialistläkare inom inremedicin och kardiologi

Nuvarande arbete:

Tays Hjärtsjukhus, specialistläkare inom kardiologi

Specialkunnande:

Hjärtrytmrubbningar

Tyngdpunkter för mottagning:

Rytmstörningar och allmän kardiologi

Avgifter och betalning

Kroon Margus

Medicine licentiat, specialistläkare inom kardiologi och inremedicin

Kroon Margus

Medicine licentiat, specialistläkare inom kardiologi och inremedicin

Nuvarande arbetsuppgift:

Tays Hjärtsjukhus, specialistläkare inom kardiologi

Specialkompetens:

Allmän kardiologi, angiografi och ballongvidgning.

Mottagningens prioritetsområden:

Allmän kardiologi, hjärtats ultraljudsundersökningar.

Annan information:

Mottagning och hjärtats ultraljudsundersökningar på tisdagar i Tammerfors.

Avgifter och betalning

Lehto Pasi

Medicine doktor, specialistläkare inom inremedicin och kardiologi

Lehto Pasi

Medicine doktor, specialistläkare inom inremedicin och kardiologi

Nuvarande arbetsuppgift:

Tays Hjärtsjukhus, avdelningsöverläkare

Specialkompetens:

Allmän kardiologi, interventionell kardiologi som kranskärlens angiografi och ballongvidgning, hjärtpatienternas bäddavdelnings- och övervakningsvård samt vård och uppföljning av medfödda hjärtfel hos vuxna.

Mottagningens prioritetsområden:

Patienter med bröstsmärta och andnöd, utredning av hjärtats biljud. Efterhandskontroll av sjukvårdspatienter.

Annan information:

Mottagning och hjärtats ultraljudsundersökningar varannan måndag i Tammerfors. Kranskärlens angiografi och kranskärlens ballongvidgning enligt överenskommelse.

Avgifter och betalning

Nikus Kjell

Professor i kardiologi, medicine doktor, specialistläkare inom inremedicin och kardiologi

Nikus Kjell

Professor i kardiologi, medicine doktor, specialistläkare inom inremedicin och kardiologi

Nuvarande arbetsuppgift:

Tays Hjärtsjukhus, specialistläkare inom kardiologi

Specialkompetens:

Allmän kardiologi, hjärtproblem hos idrottare och motionsaktiva, tolkande av hjärtfilm

Mottagningens prioritetsområden:

Allmän kardiologi, hjärtats ultraljudsundersökningar

Annan information:

Betjäning också på svenska.

Avgifter och betalning

Ryödi Essi

Medicine licentiat, specialistläkare inom inremedicin och kardiologi

Ryödi Essi

Medicine licentiat, specialistläkare inom inremedicin och kardiologi

Nuvarande arbetsuppgift:

Tays Hjärtsjukhus, specialistläkare inom kardiologi

Mottagningens prioritetsområden:

Diagnostik av klaffel, vård och uppföljning, utredning av hjärtats biljud, utredning av symptom för bröstsmärta och andnöd, vård av högt blodtryck, efterhandskontroll av hjärtinfarkt och medicinsk vård av riskfaktorer

Annan information:

Mottagning och hjärtats ultraljudsundersökningar en gång i veckan

Avgifter och betalning

Saarinen Harri

Medicine licentiat, specialistläkare inom kardiologi

Saarinen Harri

Medicine licentiat, specialistläkare inom kardiologi

Nuvarande arbetsuppgift:

Tays Hjärtsjukhus, specialistläkare inom kardiologi

Specialkompetens:

Rytmkardiologi

Mottagningens prioritetsområden:

Rytmstörningar, blåsljuden i hjärtat, bröstsmärta och andnöd, hjärtsvikt och kranskärlssjukdom.

Annan information:

Betjäning också på engelska.

Avgifter och betalning

Vanhala Ville

Medicine licentiat, läkare under specialistutbildning

Vanhala Ville

Medicine licentiat, läkare under specialistutbildning

Nuvarande arbetsuppgift

Tays Hjärtsjukhus, läkare under specialistutbildning

Mottagningens prioritetsområden

Rytmstörningar, blåsljuden i hjärtat, bröstsmärta och andnöd, hjärtsvikt, högt blodtryck och kranskärlssjukdom.

Avgifter och betalning

Virtanen Marko

Medicine licentiat, specialistläkare inom kardiologi

Virtanen Marko

Medicine licentiat, specialistläkare inom kardiologi

Nuvarande arbetsuppgift:

Tays Hjärtsjukhus, specialistläkare inom kardiologi

Mottagningens prioritetsområden:

Utredning av symptom för bröstsmärta och andnöd, utredning av hjärtats biljud, årskontroller av patienter med högt blodtryck och kranskärlssjukdomar samt klaffopererade patienter.

Annan information:

Mottagning och hjärtats ultraljudsundersökningar på tisdagar, belastnings-EKG undersökningar.

Avgifter och betalning

Virtanen Vesa

Docent inom kardiologi, medicine doktor, specialistläkare inom inremedicin och kardiologi

Virtanen Vesa

Docent inom kardiologi, medicine doktor, specialistläkare inom inremedicin och kardiologi

Nuvarande arbetsuppgift:

Helsingfors Hjärtsjukhus, chefsläkare

Specialkompetens:

Rytmstörningar, pacemakers och hjärtsvikt.

Mottagningens prioritetsområden:

Rytmstörningar, hjärtsvikt, högt blodtryck och kranskärlssjukdom.

Annan information:

Mottagning och hjärtats ultraljudsundersökningar varannan måndag.

Avgifter och betalning

Yli-Mäyry Sinikka

Docent, medicine doktor, specialistläkare inom inremedicin och kardiologi

Yli-Mäyry Sinikka

Docent, medicine doktor, specialistläkare inom inremedicin och kardiologi

Nuvarande arbetsuppgift:

Tays Hjärtsjukhus, specialistläkare inom kardiologi

Specialkompetens:

Rytmkardiologi

Mottagningens prioritetsområden:

Rytmstörningars undersöknings- och vårdbedömningar

Annan information:

Betjäning också på svenska. Sprechstunde auch auf Deutsch. Consultation
égalmement a français. Vastaanotto myös viittomakielellä.