Tjänster

Valkea­koskis Hjärtsjukhus

Tjänster

Valkeakoskis Hjärtsjukhus är verksam vid Valkeakoskis sjukhus (Salonkatu 24). I Valkeakoski finns Hjärtsjukhusets poliklinik, och vid sidan av mottagningsverksamheten görs basundersökningar av hjärtat (EKG, ultraljud, Holter).

Hur kommer jag till vården?

Till kardiologens mottagning på Valkeakoskis Hjärtsjukhus behövs en remiss.

Bekanta dig med vårdplatsens valfrihet.

Närmare kontakt- och ankomst-uppgifter hittas här.