Andnöd

Hur kan man känna igen hjärtrelaterad andnöd?

Bakom andnöd eller känslan av att luften tar slut kan det ligga en hjärtsjukdom, men även någon annan bakomliggande orsak som inte är hjärtrelaterad.

Många sjukdomar är kopplade till andnöd vid ansträngning. Vid hjärt- och kärlsjukdomar kan andnöd orsakas av till exempel hjärtsvikt, kranskärlssjukdom och lungcirkulationens sjukdomstillstånd.

Hjärtsvikt är ett syndrom vars bakomliggande hjärt- och kärlsjukdom måste identifieras. Vid hjärtsvikt är pumpförmågan i hjärtats vänstra kammare försvagad. Symptomen utvecklas vanligtvis med tiden. Till en början förekommer symptomen endast tidvis i samband med kraftig ansträngning. En patient som lider av hjärtsvikt får lätt svullna ben och patientens uthållighet vid fysisk ansträngning är försvagad på grund av andnöd och muskeltrötthet. Senare förstärks symptomen och de kan förekomma även vid lättare ansträngning. Till slut är det svårt att andas ens i vila. Andnöd som uppkommer då man går till sängs och nattliga anfall av andnöd är symptom på svår hjärtsvikt. Nattliga anfall av andnöd kan även orsaka kraftig hosta, som i folkmun kallas hjärthosta.

Icke hjärtrelaterade orsaker till andnöd kan vara lungrelaterade orsaker såsom astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom eller en blodpropp i lungan. Även dålig kondition och fetma kan göra att andningen blir svår och ansträngande.

Andnöd – när bör jag söka vård?

Symptomen vid kronisk hjärtsvikt utvecklas vanligtvis med tiden. Orsaken till ansträngningsrelaterad andnöd ska alltid utredas. Du bör söka dig till undersökningar, via antingen husläkaren eller en kardiolog, inom de närmaste veckorna från det att symptomen började.

Orsaken bakom plötslig, kraftig andnöd bör utredas snabbt och du bör omedelbart uppsöka vård. Om du upplever kraftig andnöd utan någon speciell orsak finns skäl att ringa efter en ambulans på det allmänna nödnumret 112.

Vid akut hjärtsvikt förvärras andnöden snabbt eftersom hjärtat inte orkar pumpa fram tillräckligt med blod. Då uppstår en kraftig blodansamling i lungorna, så kallat lungödem. Vid behandling av andnöd är det av största vikt att snabbt underlätta patientens andning och öka syretillförseln genom att lyfta upp patienten till sittande eller halvsittande ställning. Tack vare rätt vård som ges av ambulanspersonalen och på sjukhuset försvinner symptomen oftast snabbt.  På Tays Hjärtsjukhus påbörjas behandlingen av sjukdomen som orsakat andnöden omedelbart.

Hjärtsjukhuset är verksam vid fem olika orter. Bakom följande länkar ser du vilka tjänster vi erbjuder ortvis. Till Hjärtsjukhuset kan du komma, oavsett ort i Finland, genom att använda dig av valfriheten.