Anvisningar för motion

Efter återvändning hem är daglig motion en viktig del av rehabiliteringen. Regelbunden motion förbättrar bl.a. hjärt-, andnings- och blodcirkulationssystemets funktion samt hjärtats belastningstolerans och prestationsförmåga. Med hjälp av motion ökar också den allmänna konditionen, man börjar må bättre och så orkar man klara av dagliga ärenden bättre.

Motion under konvalescenstiden

Konvalescenstiden varierar individuellt beroende på olika sjukdomar och ingrepp – individuella anvisningar ges till patienten under tiden i sjukhuset.

Den bästa motionsformen under konvalescenstiden är motionspromenader som påbörjas avhållsamt. Under promenad är det lätt att justera på belastningsnivån med hjälp av pauser och hastighetsreglering. I början är det bra att lägga till dagliga promenader, sen mera längd och till slut mera fart. Vid sidan av motionspromenaderna bör man under konvalescenstiden i sjukhuset eventuellt ta del av handledda gymnastikrörelser och andningsövningar.

Motion efter konvalescenstiden

Konvalescenstiden för olika sjukdomar och efter olika ingrepp varierar till sin längd och patienten får alltid individuella anvisningar från sjukhuset. Att öka motionen ska ändå ske gradvis. Efter konvalescenstiden är det tillåtet med mer ansträngande motion i fall vårdpersonalen inte har gett speciella begränsningar.

Att påbörja en motionsorienterad livsstil är aldrig försent. Därför borde motioneringen fortsättas också efter konvalescenstiden. Daglig motion på minst 30 min har en positiv inverkan på hälsan. Hjärtvänlig motion är dynamisk, belastande hållbarhetsmotion för stora muskelgrupper. Dessutom är det nyttigt att träna sin muskelstyrka.

En sjukdom förändrar livet på många sätt. Att följa en hälsosam livsstil är viktigt – från det akuta skedet eller återhämtningen efter operation och för att upprätthålla sitt välmående som en helhet. Vid sidan om en aktiv vardag och motionering är det viktigt att också ta i beaktande andra hörnstenar av egenvården: rökfrihet, hälsosam kost, medicinering, tillräcklig sömn och stresshanteringsförmåga.

Patientens egna roll och aktivitet är centrala faktorer för rehabiliteringens framfart. Också de anhörigas stöd under processen och livsstilsförändringen är viktigt.