Blåsljud i hjärtat

Är blåsljudet i hjärtat farligt?

Blåsljudet i sig orsakar inga symptom och de flesta blåsljuden i hjärtat är ofarliga. Tidigare kunde blåsljudet betyda ett medfött hjärtfel, men numera hittar barnläkarna och kardiologerna hjärtfelen ofta redan före födseln. Hjärtljuden kontrolleras för första gången redan i moderns livmoder.

Blodflödet inuti hjärtat kan orsaka flödesljud. Med blåsljud avses ett avvikande flödesljud och ofta ökar blåsljudets intensitet då hjärtats aktivitet ökar. Blåsljudet kan även uppstå när blodcirkulationen i ett friskt hjärta ökar vid till exempel feber, graviditet, anemi eller hypertyreos. Ibland kan kraftiga spänningstillstånd orsaka blåsljud.

Orsaken till blåsljud i hjärtat kan vara en hjärtsjukdom, såsom klaffel eller ett hål mellan hjärtats kamrar.  Klaffel ger ofta inga symptom i början. Hjärtats blåsljud kan vara den enda avvikelsen. När det klarlagts vad som orsakar ljudet ger kardiologen ordinationer om uppföljning och behovet av behandling.

Klaffarna fungerar som portar för blodets cirkulation. De ser till att blodet endast cirkulerar åt ett håll. Om blodet cirkulerar motströms från en klaff uppstår ljud som avviker från de jämna hjärtslagen. Dessa blåsljud kan tyda på klaffel. Man kan inte själv känna ett klaffel, eftersom delvis återflöde av blodet är smärtfritt.

Känningar i bröstet – när bör jag söka vård?

Blåsljud i hjärtat är inte farliga om de inte förknippas med trötthet och kraftlöshet. Med hjälp av grundliga hjärtundersökningar utreds om det är fråga om ett strukturellt fel som leder till att de normala hjärtljuden förändras och blåsljud uppstår. Utifrån hjärtundersökningarna hänvisas patienten till mer specifika undersökningar.

Med en ultraljudsundersökning av hjärtat kan man i praktiken alltid utreda blåsljudets betydelse. Det är viktigt att undersöka om det finns någon allvarlig orsak bakom blåsljudet, såsom en hjärtsjukdom.

Det är alltid viktigt att utreda orsaken till blåsljud i hjärtat.

Hjärtsjukhuset är verksam vid fem olika orter. Bakom följande länkar ser du vilka tjänster vi erbjuder ortvis. Till Hjärtsjukhuset kan du komma, oavsett ort i Finland, genom att använda dig av valfriheten.