Bröstsmärta

Hur känner man igen hjärtrelaterad bröstsmärta?

Bröstsmärta kan vara hjärtrelaterad men även relaterad till musklerna, skelettet, matstrupen, buken eller lungorna. Kranskärlssjukdom är den vanligaste hjärtsjukdomen som orsakar bröstsmärta.

Vid bröstsmärta är det viktigt att identifiera vilken slags bröstsmärta det är fråga om. Vid kranskärlssjukdom orsakar förträngningar i kranskärlen syrebrist i hjärtmuskeln. Det märks typiskt som bröstsmärta vid ansträngning. Hjärtrelaterad bröstsmärta förvärras vanligtvis vid ansträngning och i vila lindras symptomen.

Hjärtrelaterad bröstsmärta känns mitt på bröstkorgen eller i hela bröstkorgen. Man kan inte peka ut smärtpunkten med ett finger till skillnad från bröstsmärta som kan relateras till musklerna och skelettet.

Hjärtrelaterad bröstsmärta kan även stråla ut i ryggen, halsen och axlarna. Smärtan kan kännas pressande och tryckande.

Vid hjärtinfarkt kan symptomet börja även under vila och då kan man vakna av bröstsmärtan mitt i natten. En tryckande bröstsmärta är ett vanligt symptom vid hjärtinfarkt. Det första symptomet kan också vara andnöd, försämring av allmäntillståndet, halsbränna eller smärta i den övre delen av buken.

Bröstsmärta – när bör jag söka vård?

Orsaken till ansträngningsrelaterad bröstsmärta ska alltid utredas. Om symptomet lättar några minuter efter att man avslutat den ansträngande aktiviteten och ingen bröstsmärta uppkommer under vila, kan undersökningarna göras inom de närmaste veckorna. Då kan du uppsöka antingen din husläkare eller en kardiolog för att bli undersökt.

Om bröstsmärtan uppkommer under vila och symptombilden liknar den vid hjärtinfarkt, ska du omedelbart ringa nödnumret 112 för vård.

En effektiv akutvård påbörjas direkt hos patienten då ambulansen anländer. Akutsjukvårdarna tar en hjärtfilm (EKG) på patienten. I Birkaland tar akutsjukvårdarna vid behov kontakt med Tays Hjärtsjukhus jourhavande kardiolog. Efter akutvården transporteras patienten till Tays Hjärtsjukhus för vård. Hjärtinfarkt behandlas omedelbart med en ballongvidgning av det förträngda kranskärlet.

Hjärtsjukhuset är verksam vid fem olika orter. Bakom följande länkar ser du vilka tjänster vi erbjuder ortvis. Till Hjärtsjukhuset kan du komma, oavsett ort i Finland, genom att använda dig av valfriheten.