Hjärtinfarkt

Vad är hjärtinfarkt?

Hjärtinfarkt är en lokal vävnadsdöd i hjärtmuskeln som beror på att en del av hjärtmuskeln blir utan syre och blod på grund av en tilltäppning av kranskärlen. Orsaken till tilltäppningen är vanligen att ytan på en kolesterolinlagring på kärlväggen, det vill säga plack, går sönder. På stället uppstår då ett blodkoagel som snabbt täpper till kärlet. En hjärtinfarkt föregås vanligen av en kranskärlssjukdom. Rubbningar av syresättningen orsakar symptom som kallas för kärlkrampsanfall.

Hur känner man igen en hjärtinfarkt?

Ett vanligt symptom vid hjärtinfarkt är bröstsmärta, som vanligen känns över ett stort område mitt på bröstet eller som en tryckande smärta. Smärtan kan stråla ut i armarna, käken, mellan skulderbladen eller i bukens övre del och den kan vara lika kraftig även om patienten vilar. Patienten kan också drabbas av kallsvettningar, illamående, andnöd och kraftlöshet.

Vid nekrosbildning börjar den elektriska aktiviteten i hjärtat vackla, varvid rytmrubbningar eller pumpstörningar i hjärtat kan uppstå. Tillståndet påverkar blodcirkulationen även på andra ställen i kroppen och orsakar störningar i blodflödet.

Hur behandlas hjärtinfarkt?

Vid behandlingen av hjärtinfarkt försöker man upprätthålla de livsviktiga funktionerna, såsom andning, hjärtrytm och blodtryck. Man strävar efter att förhindra och behandla allvarliga rytmrubbningar. Om hjärtinfarktpatienten har svårt att andas kan han eller hon få extra syre. Bröstsmärtan är mycket stark vid hjärtinfarkt, varför en god smärtlindring är viktigt. Med hjälp av läkemedel strävar man efter att sänka blodtrycket och pulsen.

Hjärtinfarkten behandlas vanligen med antingen trombolysbehandling eller ballongvidgning. Trombolysbehandling ges vanligen redan hemma hos patienten eller i ambulansen. Utöver dessa åtgärder fortsätter man läkemedelsbehandlingen en lång tid efter attacken.

Belastningen av hjärtat lindras med en omsorgsfull behandling av pulsen och blodtrycket, genom att upprätthålla syresättningen och vätskebalansen samt genom att förhindra och behandla eventuella rytmrubbningar. All behandling som ökar syretillförseln till hjärtat och minskar hjärtats syreförbrukning minskar styrkan i den slutliga hjärtinfarkten.

Levnadssätt kan minska risken för insjuknande. Till den fortsatta vården av infarktpatienter hör att lära sig leva med sjukdomen, sluta röka, kolesterolsänkande kost, motionsinstruktioner, rehabiliteringskurs och förebyggande av nya kärlkrampsanfall. Infarktpatientens läkemedelsbehandling kontrolleras så att den är i linje med rekommendationerna. På sjukhuset ges anvisningar i händelse av att sjukdomen förvärras.

När bör jag uppsöka läkare?

Om du misstänker hjärtinfarkt är det viktigt att läget bedöms snabbt och att man handlar fort, eftersom skadan framskrider snabbt efter att symptomen har börjat. Ju större kranskärlsgren som täpps till, desto större del av hjärtmuskeln riskerar att skadas. Infarkten konstateras med hjälp av symptomen, hjärtfilm (EKG) och blodprov.

Hjärtsjukhuset är verksam vid fem olika orter. Bakom följande länkar ser du vilka tjänster vi erbjuder ortvis. Till Hjärtsjukhuset kan du komma, oavsett ort i Finland, genom att använda dig av valfriheten.