Högt blodtryck

Vad är högt blodtryck och hur känner man igen det?

Högt blodtryck, eller hypertension, är en riskfaktor där behandling har mycket stor betydelse för hjärthälsan. Ofta orsakar ett högt blodtryck inga speciella symptom, utan man måste mäta blodtrycket för att utreda blodtrycksnivån. Blodtrycksnivån utreds genom att blodtrycket mäts upprepade gånger i viloläge, till exempel hemma med en automatisk mätare eller på hälsovårdarens mottagning. Vilken blodtrycksnivå som anses vara skadlig beror på individuella riskfaktorer.

Om kriteriet är gränsvärdena 140 och 90 mmHg vid engångsmätning av blodtrycket eller läkemedelsbehandling av högt blodtryck, har cirka hälften av alla män på över 30 år och två femtedelar av kvinnorna högt blodtryck.

Hur undersöks och behandlas högt blodtryck?

Din läkare kartlägger ditt blodtryck med hjälp av en intervju, klinisk undersökning och vid behov laboratorie- och röntgenundersökningar. Med hjälp av hjärtfilm (EKG) eller ultraljudsundersökning av hjärtat utförd av en kardiolog kan en symtomfri hjärtmuskelbelastning och funktionsstörningar som orsakas av högt blodtryck upptäckas. Utifrån undersökningsresultaten kan din läkare planera bästa möjliga individuella behandling. Det är viktigt att se över levnadsvanorna och till exempel öka motionen, äta hälsosamt, gå ner i vikt och sluta röka, men de flesta patienterna behöver dessutom medicinsk behandling av högt blodtryck. Valet av läkemedel och uppföljningen planeras alltid individuellt för varje patient.

Vilka är de vanligaste riskfaktorerna vid högt blodtryck?

Oftast är det fråga om en så kallad essentiell blodtryckssjukdom, där man inte kan peka på någon enskild orsak till det höga blodtrycket. Uppkomsten av högt blodtryck påverkas av bland annat arvsanlag, övervikt, diabetes, njursjukdomar och levnadsvanor, till exempel hög salt- och alkoholkonsumtion eller för lite motion. Utan behandling kan högt blodtryck leda till ökad risk för hjärtinfarkt och stroke samt utveckling av njursvikt. Dessutom är det en central riskfaktor för hjärtsvikt.

När bör jag uppsöka läkare?

Om ditt blodtryck har konstaterats vara högt eller om din blodtrycksnivå under läkemedelsbehandling inte är ideal, finns skäl att uppsöka läkare för behandling och uppföljning.

Det är alltid viktigt att utreda orsaken till högt blodtryck.

Hjärtsjukhuset är verksam vid fem olika orter. Bakom följande länkar ser du vilka tjänster vi erbjuder ortvis. Till Hjärtsjukhuset kan du komma, oavsett ort i Finland, genom att använda dig av valfriheten.