Känsla av hjärtrytmrubbningar

Vad är en hjärtrytmrubbning och hur känner man igen den?

En normal hjärtrytm kommer från sinusnoden i de övre delarna av hjärtats högra förmak och kallas därför sinusrytm. En normal vilopuls kan variera från 40 till 100 slag per minut. Åldern, den fysiska konditionen och många andra faktorer påverkar vilopulsen. Om pulsen ökar till mer än 100 slag per minut talar man om takykardi, det vill säga hjärtrusning, vilket vanligen känns som hjärtklappning. Hjärtrusning innebär vanligen att hjärtat slår snabbare än normalt till följd av fysisk ansträngning. Hög feber, vätskeförlust, ångest, att bli skrämd eller läkemedel (till exempel utvidgande astmamediciner, vissa hostmediciner och näsdroppar) kan höja pulsen.

Om hjärtat klappar utan anledning kan det vara fråga om en hjärtrytmrubbning . Attackvis hjärtklappning hos unga personer och personer i arbetsför ålder är ofta en följd av medfödda avvikelser i hjärtats elektriska retledningssystem. Klappningen börjar och slutar plötsligt, pulsen är jämn och snabb, ofta 150–200 slag per minut, ibland till och med ännu snabbare. Klappningen varar vanligtvis i några minuter, men ibland även flera timmar.

Hjärtrytmrubbningar – när bör jag söka vård?

Den vanligaste långvariga hjärtrytmrubbningen är förmaksflimmer. Förmaksflimmer är sällsynt hos personer under 60 år, medan mer än 10 procent av alla personer över 75 år lider av det. Andra hjärtsjukdomar, särskilt hjärtsvikt, medför ökad förekomst av förmaksflimmer, men cirka en tredjedel av alla förmaksflimmer är så kallat idiopatiskt förmaksflimmer till vilket man inte kan finna någon utlösande faktor. Förmaksflimmer kännetecknas av snabb, oordnad elektrisk och mekanisk hjärtverksamhet (”förmaken flimrar”). Under förmaksflimret blir hjärtrytmen vanligtvis snabbare och oregelbunden. Vissa får inga symptom av förmaksflimret, medan andra kan uppleva kraftiga symptom, till exempel bröstsmärta, andnöd, yrsel och illamående, under flera timmar. Även om förmaksflimret inte orsakar några symptom är det viktigt att få det konstaterat, eftersom förmaksflimmer ökar risken för stroke om man inte får rätt vård.

Andra vanliga rytmrubbningar är extraslag, som orsakar en känsla av att hjärtat slår volt. Extraslag är vanliga och harmlösa även i ett friskt hjärta, men ofta förekommande extraslag kan också vara ett första tecken på en hjärtsjukdom. Därför är det viktigt att utreda huruvida symptomet orsakas av ofarliga extraslag i ett friskt hjärta eller av en hjärtsjukdom som kräver behandling.

Hjärtrytmrubbningar bör alltid utredas. Elektrokardiografi, eller EKG, under hjärtrytmrubbningen är en viktig metod för utredning av symptomet. Ibland kan man med hjälp av EKG spåra rytmrubbningens mekanism, trots att själva rytmrubbningen har gått över. Ofta krävs inga brådskande undersökningar. Om medvetslöshet, kraftig bröstsmärta eller andnöd uppkommer under hjärtrytmrubbningen ska ambulans tillkallas omedelbart.

Hjärtsjukhuset är verksam vid fem olika orter. Bakom följande länkar ser du vilka tjänster vi erbjuder ortvis. Till Hjärtsjukhuset kan du komma, oavsett ort i Finland, genom att använda dig av valfriheten.