Rehabiliteringshandledning

Hjärtsjukhusets rehabiliteringshandledare är för dig som behöver handledning eller stöd under din vård- och rehabiliteringsväg.

Du kan boka tid till mottagning för rehabiliteringshandledaren – ditt rehabiliteringsbehov utvärderas individuellt och en rehabiliteringsplan görs. Tjänsterna för rehabiliteringshandledning är alltid kostnadsfria för Hjärtsjukhusets patienter. Remiss behövs inte.

Målsättningar för hjärtrehabiliteringen

  • din och dina anhörigas funktionsförmåga kvarstår och du klarar av vardagen bättre
  • du får information om hur din hjärtsjukdom vårdas och vad andelen av egenvård är
  • din anpassning underlättas till den nya livssituationen orsakad av sjukdomen
  • du är aktiv under vårdens gång och i din levnadsomgivning

Ta kontakt med rehabiliteringshandledaren i fall det behövs

  • information och handledning gällande din hjärtsjukdom
  • bedömning om ditt rehabiliteringsbehov och om utarbetandet av en rehabiliteringsplan
  • hjälp med att söka sig till rehabilitering
  • information angående frågor om professionell rehabilitering

Hjärtsjukhusets rehabiliteringshandledare
tel. 03 311 66165 och 03 311 69239