Svullnad

Hur kan man känna igen hjärtrelaterad svullnad?

Svullnad är ett vanligt symptom som kan uppstå även hos en frisk person. Förändringar i människans vätskenivå är vanliga till exempel i samband med kvinnans hormoncykel, eftersom 2/3 av människans vikt består av vatten.

Svullnad beror på ett ökat ventryck och av att vätska läcker ut i vävnaderna. Svullnad föregås ofta även av vätskeansamling i kroppen och viktökning. På grund av hjärtats minskade pumpkraft genererar hjärtsvikten överflödig vätska i kroppen. Till hjärtrelaterad svullnad hör även andra symptom, till exempel andnöd och trötthet vid ansträngning, samt fynd som ökat tryck i halsvenen och ökad leverstorlek.

Symptom vid hjärtsvikt visar sig mest i de nedre extremiteterna på grund av stående och sittande ställning. Sängliggande patienter kan ha svullnader även kring höften och ryggen. Vid hjärtsvikt fördelar sig svullnaden bilateralt i de nedre extremiteterna. Lättast urskiljer man svullnaden genom att man trycker på framsidan på skenbenets nedre del. Om det finns överflödig vätska i vävnaderna kvarstår en grop som försvinner så småningom. Vätska kan även samlas i bukhålan och det ökade ventrycket i tarmarna kan orsaka störningar i magfunktionen.

Lever- och njursjukdomar samt underfunktion i sköldkörteln är vanliga icke hjärtrelaterade sjukdomar som orsakar svullnad. Svullnad i de nedre extremiteterna kan bero enbart på fetma eller venös insufficiens, särskilt om man är långa tider stillasittande. Störningar i den venösa blodcirkulationen och lymfcirkulationen, låg proteinhalt och kärlvidgande läkemedel är också vanliga orsaker till svullnader i de nedre extremiteterna. Akut ventrombos är en allvarlig orsak till svullnad. Då är svullnaden vanligtvis ensidig.

Kontinuerlig svullnad – när bör jag söka vård?

Ständig svullnad ska alltid undersökas. Om du i samband med svullnaden känner plötslig andnöd utan någon särskild anledning, ska du ringa efter ambulans. Om det är fråga om hjärtsvikt påbörjar akutsjukvårdarna omedelbart behandlingen av hjärtsvikten redan hemma hos patienten. Vätskedrivande läkemedel kan ofta lindra hjärtsviktpatientens situation allra snabbast.

Behandlingen fortsätter under sjuktransporten och på sjukhuset, där man utreder orsaken till den eventuella hjärtsvikten och eventuella andra behandlingar. Även om det inte alltid finns en allvarlig sjukdom bakom en lindrig svullnad i de nedre extremiteterna, ska orsaken till ständig svullnad alltid utredas.

Det är alltid viktigt att utreda orsaken till ständig svullnad.

Hjärtsjukhuset är verksam vid fem olika orter. Bakom följande länkar ser du vilka tjänster vi erbjuder ortvis. Till Hjärtsjukhuset kan du komma, oavsett ort i Finland, genom att använda dig av valfriheten.