Trötthet och kraftlöshet

Hur känner man igen hjärtrelaterad trötthet och kraftlöshet?

Trötthet är ett tämligen allmänt symptom. Avvikande trötthet sägs ibland förebåda en hjärtsjukdom, till exempel hjärtinfarkt. Det är dock ofta svårt att identifiera symptomet eftersom endast allmän trötthet inte tyder på hjärtsjukdom.

Det är också viktigt att reda ut vad som menas med begreppet trötthet och med att vara trött. Om man efter en kort promenad måste stanna för att vila finns skäl att utreda eventuell hjärtsjukdom. Förutom trötthet har patienten ofta även andra symptom såsom bröstsmärta eller andnöd.

Motion och ansträngning ökar syrebehovet i musklerna, då hjärtat måste kunna pumpa blodet effektivare. Ökad kraftuttömning vid ansträngning tyder på försvårad hjärtsvikt. En rask promenad kan tvinga en att stanna och normala hushållssysslor kan utgöra en stor utmaning.

Man kan tolka tröttheten och kraftuttömningen fel, som något som beror på åldrande och dålig fysisk kondition. De tolkas inte alltid som symptom på hjärtsvikt. Utmattningen kan också öka stegvis, vilket gör tolkningen av symptomen ännu svårare.

Ständig utmattningskänsla – när bör jag söka vård?

Det är alltid bra att utreda orsaken till ständig trötthet som stör vardagslivet. Om du känner kraftig utmattning utan någon särskild orsak finns det skäl att bli undersökt. Det finns flera möjliga orsaker till ständig trötthet. Även om trötthet oftast kan behandlas enkelt, kan det även vara fråga om ett allvarligare problem.

Det är alltid viktigt att utreda orsaken till utmattning och kraftlöshet.

Hjärtsjukhuset är verksam vid fem olika orter. Bakom följande länkar ser du vilka tjänster vi erbjuder ortvis. Till Hjärtsjukhuset kan du komma, oavsett ort i Finland, genom att använda dig av valfriheten.