Yrsel, svimning, medvetslöshetsanfall

Är yrsel- och svimningssymptom samt medvetslöshetsanfall förknippade med en hjärtrelaterad sjukdom?

Det kan finnas många olika orsaker bakom yrsel och svimningar och ofta kan läkaren genom att intervjua patienten utesluta en hjärtrelaterad sjukdom. Kardiologen gör undersökningar utifrån intervjun och strävar efter att ställa en mer specifik diagnos.

En övergående medvetslöshet beror på att blodtrycket sjunker hastigt då blodcirkulationen i hjärnan rubbas.  Om syrebristen varar en längre tid kan patienten drabbas av muskelkramper och inkontinens. Efter ett anfall återfår patienten ofta ganska snabbt sin funktionsförmåga.

Hjärtrelaterad svimning beror vanligen på en rytmrubbning, eftersom den minskade eller ökade hjärtfrekvensen kan leda till ett hastigt blodtrycksfall och medvetslöshet. Under anfallet kan även hjärtklappning förekomma.

Svimning kan även bero på ett strukturellt fel i hjärtat eller blodkärlen, varvid blockeringar i hjärtats blodflöde kan orsaka svimning. Yrsel eller svimning uppstår då ofta i samband med ansträngning.

Ständiga medvetslöshetsanfall – när bör jag söka vård?

Oavsett orsaken till ett medvetslöshetsanfall ska den bakomliggande sjukdomen utredas omedelbart.

Vid misstanke om att rytmrubbningar ligger bakom yrseln eller svimningen är det av största vikt att utreda hjärtats uppbyggnad med en ultraljudsundersökning. Fortsatta undersökningar kan vara ett kliniskt arbetsprov för att utreda hjärtmuskelns syrebrist eller angiografi av kransartärerna för att utesluta kranskärlssjukdom.

På Tays Hjärtsjukhus undersöks rytmrubbningar med hjärtfilm (EKG) som registreras under ett dygn (Holter). Ofta finns det även skäl att göra en ultraljudsundersökning för att undersöka hjärtats uppbyggnad.

Hjärtsjukhuset är verksam vid fem olika orter. Bakom följande länkar ser du vilka tjänster vi erbjuder ortvis. Till Hjärtsjukhuset kan du komma, oavsett ort i Finland, genom att använda dig av valfriheten.