Som patient i Hjärtsjukhuset

Före du kommer till vårdbehandlingen, får du en kallelse av Hjärtsjukhuset där det framkommer detaljerade anvisningar gällande ankomsten till sjukhuset, som t.ex. var och när man bör anmäla sig samt hur din vård kommer att gå till. I kallelsebrevet finns också ett telefonnummer som du kan vid behov ringa för att få mera information och svar på frågor du funderar kring.

Som patient i Hjärtsjukhuset

Före du kommer till vårdbehandlingen, får du en kallelse av Hjärtsjukhuset där det framkommer detaljerade anvisningar gällande ankomsten till sjukhuset, som t.ex. var och när man bör anmäla sig samt hur din vård kommer att gå till. I kallelsebrevet finns också ett telefonnummer som du kan vid behov ringa för att få mera information och svar på frågor du funderar kring.