Som patient i Hjärtsjukhuset

Välkommen som patient till ett sjukhus som är specialiserat på hjärtvård med heltäckande service – i all verksamhet och utveckling är patienten i fokus, det vill säga du. Vårt mångprofessionella team vårdar och stöder dig genom hela vårdperioden från diagnos till rehabilitering.

Som patient i Hjärtsjukhuset

Välkommen som patient till ett sjukhus som är specialiserat på hjärtvård med heltäckande service – i all verksamhet och utveckling är patienten i fokus, det vill säga du. Vårt mångprofessionella team vårdar och stöder dig genom hela vårdperioden från diagnos till rehabilitering.

Besök till patienthotellet

Patienthotellet Norlandia Tampere ligger i Tays Hjärtsjukhusets omedelbara närhet och är ett tryggt val för en kund, som på grund av vårdinsats, inte behöver övernatta på sjukhuset. Också anhöriga har möjligheten att övernatta på patienthotellet.

Läs mera

Besök till patienthotellet

Patienthotellet Norlandia Tampere ligger i Tays Hjärtsjukhusets omedelbara närhet och är ett tryggt val för en kund, som på grund av vårdinsats, inte behöver övernatta på sjukhuset. Också anhöriga har möjligheten att övernatta på patienthotellet.

Läs mera