array(0) { }

Som patient i Hjärtsjukhuset

Före du kommer till vårdbehandlingen, får du en kallelse av Hjärtsjukhuset där det framkommer detaljerade anvisningar gällande ankomsten till sjukhuset, som t.ex. var och när man bör anmäla sig samt hur din vård kommer att gå till. I kallelsebrevet finns också ett telefonnummer som du kan vid behov ringa för att få mera information och svar på frågor du funderar kring.

Som patient i Hjärtsjukhuset

Före du kommer till vårdbehandlingen, får du en kallelse av Hjärtsjukhuset där det framkommer detaljerade anvisningar gällande ankomsten till sjukhuset, som t.ex. var och när man bör anmäla sig samt hur din vård kommer att gå till. I kallelsebrevet finns också ett telefonnummer som du kan vid behov ringa för att få mera information och svar på frågor du funderar kring.

Besök till patienthotellet

Patienthotellet Norlandia Tampere ligger i Tays Hjärtsjukhusets omedelbara närhet och är ett tryggt val för en kund, som på grund av vårdinsats, inte behöver övernatta på sjukhuset. Också anhöriga har möjligheten att övernatta på patienthotellet.

Läs mera

Besök till patienthotellet

Patienthotellet Norlandia Tampere ligger i Tays Hjärtsjukhusets omedelbara närhet och är ett tryggt val för en kund, som på grund av vårdinsats, inte behöver övernatta på sjukhuset. Också anhöriga har möjligheten att övernatta på patienthotellet.

Läs mera