Anvisningar för anhöriga

Information om mottagningsbesök på polikliniken

De anhöriga kommer ofta med patienten till mottagningsbesöket som medföljare, men ibland kan det vara nödvändigt att komma med patienten också till läkarens mottagning. Under poliklinikbesöket ges anvisningar gällande vården och medicinering. Ofta finns det så mycket ny information att en stor del av frågorna dyker upp först senare. Därför är också patientens anhöriga väldigt välkomna att komma med på mottagningsbesöket, i fall patienten själv har vilja till det.

Information om besök och förfrågningar angående patientens välmående

En anhörigs välmående kan man fråga om från den avdelningen där vården uträttas.  I fall du inte känner till avdelningen, kan du ringa till Hjärtsjukhuset via centralen, tel. 03 311 716

Hjärtsjukhusets avdelningar

På de flesta avdelningar är besökstiderna fria. Det önskas dock att de anhöriga träffar patienten under eftermiddagen eller kvällen eftersom vården och undersökningarna sker på morgonen och mitt på dagen. Om besökstiderna får ni information från avdelningspersonalen.

Hjärt avdelningen 2 (2.våning)

Tel. 03 311 66352
Tel. 03 311 69219

Hjärtövervakning (2.våning)

Tel. 03 311 66312
Tel. 03 311 69202

Dag avdelningen (2.våning)

Tel. 050 5144 391

Hjärt avdelningen 3 (3.våning)

Tel. 03 311 66345 (hjärtkirurgisk patientens)
Tel. 03 311 63367 (thoraxkirurgisk patientens)

Hjärtsjukhusets intensivvårdsavdelning (3. våning)

Intensivvårds- och uppvakningspatienter behöver rikligt med vila och lugn för att återhämta sig. De anhöriga kan vara i kontakt dygnet runt genom numret 03 311 64 698. Besöken bestäms i förväg med personalen.