Anvisningar för anhöriga

Information om mottagningsbesök på polikliniken

De anhöriga kommer ofta med patienten till mottagningsbesöket som medföljare, men ibland kan det vara nödvändigt att komma med patienten också till läkarens mottagning. Under poliklinikbesöket ges anvisningar gällande vården och medicinering. Ofta finns det så mycket ny information att en stor del av frågorna dyker upp först senare. Därför är också patientens anhöriga väldigt välkomna att komma med på mottagningsbesöket, i fall patienten själv har vilja till det.

Information om besök och förfrågningar angående patientens välmående

En anhörigs välmående kan man fråga om från den avdelningen där vården uträttas.  I fall du inte känner till avdelningen, kan du ringa till Hjärtsjukhuset via centralen, tel. 03 311 716.

Hjärtsjukhusets avdelningar

På de flesta avdelningar är besökstiderna fria. Det önskas dock att de anhöriga träffar patienten under eftermiddagen eller kvällen eftersom vården och undersökningarna sker på morgonen och mitt på dagen. Om besökstiderna får ni information från avdelningspersonalen.