array(0) { }

Förstahandsinformation

Som Hjärtsjukhusets patient har du och dina anhöriga möjlighet att delta i Hjärtsjukhusets tillfällen för förstahandsinformation, som är specifika för olika sjukdomsgrupper och erbjuder möjligheten att få information om din sjukdom och dess vård.

Förstahandsinformation om kranskärlssjukdom

Tillfället är avsett för personer med kranskärlssjukdom, hjärtinfarkt och för ballongvidgningspatienter. Under tillfället får du förstahandsinformation om kranskärlssjukdomen och dess vård. Anhöriga är också välkomna.

Tillfällets innehåll:

 • Kranskärlssjukdom, medicinering och ballongvidgning
 • Uppföljning av sjukdomen
 • Rehabiliteringsalternativ
 • Sinnestillstånd
 • Socialskydd
 • Hjärtvänlig kost
 • Hjärtat och motion

Som föreläsare fungerar specialistläkare inom kardiologi, rehabiliteringshandledare, näringsterapeut, fysioterapeut och kamratstödsperson.

Kommande hjärtoperation

Det förberedande utbildningstillfället är riktat till personer som kommer till hjärtoperation. Anhöriga är också välkomna.

Tillfällets innehåll:

 • Hjärtoperationer
 • Vård på bädd- och intensivvårdsavdelningen
 • Fysioterapi på sjukhuset
 • Sinnestillstånd före och efter operationen
 • Blodförtunnande medicinering och kost
 • Rehabilitering

Som föreläsare fungerar hjärt- och thoraxkirurg, rehabiliteringshandledare, sjukskötare, fysioterapeut, näringsterapeut och psykiatrisk sjukskötare.

Efter hjärtoperationen

Det förberedande utbildningstillfället är riktat till personer som återhämtar sig från en hjärtoperation. Under tillfället får du information gällande din rehabilitering efter hjärtoperation.

Tillfällets innehåll:

 • Kranskärlssjukdom och bypass-operation
 • Klaff/aorta-sjukdom och operation
 • Återhämtning efter operationen
 • Levnadssätt
 • Att orka mentalt
 • Rehabiliteringsalternativ
 • Uppföljning
 • Motion efter hjärtoperation

Som föreläsare fungerar hjärt- och thoraxkirurg, rehabiliteringshandledare och fysioterapeut.