Fysioterapeutens fortsatta handledning

Fysio­te­rapi på polikliniken

I Hjärtsjukhuset är det möjligt att komma även på fysioterapeutens poliklinikmottagning, via begäran av Hjärtsjukhusets läkare. Fysioterapipoliklinikens patienter är huvudsakligen patienter som hemrepatrierats från Hjärtsjukhusets avdelning och som har ett behov av fortsatt fysioterapeutisk handledning i samband med att återhämtningen går framåt. En del patientgrupper har en bestämd praxis över hur de bör söka sig till fysioterapipolikliniken. På polikliniken är fysioterapeuten specialsakkunnig inom rörlighet, och en del av ett mångprofessionellt vårdteam.

På polikliniken bedömer fysioterapeuten den fysiska prestationsförmågan samt ger individuell rådgivning om rörlighet för patienter med hjärtsjukdomar eller efter operationen. Handledningens individualitet och rätta timing förstärks på polikliniken. Målsättningen är att få patienter med sjukdom att känna sig motiverade och bli uppmuntrade att röra på sig.

Patienter som går på fysioterapipoliklinikens mottagning har väldigt olika diagnoser, som t.ex. kranskärlssjukdom, lunghypertoni, hjärtsvikt eller sällsynt hjärtsjukdom. Vid behov ordnar fysioterapeuten vid Hjärtsjukhusets poliklinik fysioterapeutisk efterhandskontroll av patienten till hans/hennes egna hälsovårdscentral eller arbetshälsovård. Fysioterapeuten arbetar också i tätt samarbete med Hjärtsjukhusets rehabiliteringshandledare.