Fysioterapi för aortareparationspatient

En patient som ska på operation för aortareparation påbörjar sin fysioterapi redan före operationen. Patientens utgångsläge kartläggs genom intervju och genom att göra tillhörande mätningar och undersökningar.

Fysioterapeuten ger patienten anvisningar om relevanta ärenden gällande den postoperativa rehabiliteringen. En anhörig kan med patientens lov och enligt tycke vara med under handledningstillfället.

Rehabiliteringen påbörjas direkt efter operationen, och till en början med hjälp. Patientens egna roll växer dag för dag. De första övningarna påbörjas redan under operationsdagen på sängen på hjärtintensiven och fortsätts på bäddavdelningen, senare i sjukhuset för fortsatt vård och till slut hemma.

En tidig väckning ur sängen främjar återhämtningen. Den första gången som patienten kliver upp ur sängen med hjälp är dagen efter operationen. En patient som opererats genom en öppning i bröstbenet stiger ur sängen genom sidotekniken två månader framåt från operationens avslutning, och den tekniken följs från och med det första klivet.

Att röra på sig är som en medicin i bruk redan i sjukhuset. Dagen efter operationen behöver man ännu hjälp med att komma upp ur sängen. Under den andra dagen efter operationen kan patienten redan ta en liten promenad, med hjälp, i fall konditionen tillåter det. Upprätt stående och motionering ökas så småningom när rehabiliteringen kommer i gång. Efter narkosen och bäddvilan hjälper det att tidigt röra på sig och att andas effektivt för att kunna återhämta sig från operationen. Samtidigt undviker man att postoperativa komplikationer uppstår.

Orsakerna bakom operationen för aortans reparation är avgörande i frågan om det behövs begränsningar för belastning ännu efter operationen och konvalescensfasen.

Fysioterapeuten och vårdpersonal handleder patienten individuellt till att vara självaktiv efter operationen för aortans reparation.