Fysioterapi för ballongvidgningspatient

En patient som fått ballongvidgning i en akut situation träffar oftast fysioterapeuten på sjukhuset redan dagen efter operationen.

På sjukhuset bedömer fysioterapeuten patientens prestationsförmåga, och ger anvisningar om rätt motion och hur man ska gå till väga för att återhämta sig hemma.

En patient som en ballongvidgning utförts på planenligt, under kranskärlssjukdomens stabila situation, behöver nödvändigtvis inte träffa fysioterapeuten under sjukhusvistelsen.

En tidig väckning främjar återhämtningen, och motion är ett slags medicin redan på sjukhuset. Motionen ökas så småningom när rehabiliteringen kommer i gång. Det är viktigt att hitta mod och motivation för motion redan under sjukhusvistelsen.

Kranskärlssjukdomsdiagnosen är oftast ny för patienten, och patienten bör därför få anvisningar och råd för utförandet av egenvård efter konvalescenstiden och för att sakta ner kranskärlssjukdomens framfart. En del patienter behöver fortsatt handledning ännu efter sjukhustiden, antingen på den egna hälsocentralen eller på Hjärtsjukhusets poliklinik.