Fysioterapi för bypass- och klaffoperationspatient

En patient som kommer för en planerad bypass- eller klaffoperation påbörjar sin fysioterapi redan innan operationen. Då kartläggs patientens utgångspunkt genom intervju och genom tillhörande mätningar och undersökningar.

Fysioterapeuten ger anvisningar till patienten om viktiga postoperativa åtgärder. En anhörig kan med patientens lov och enligt sitt tycke vara med under handledningen.

Rehabiliteringen påbörjas direkt efter operationen, och till en början med hjälp. Patientens egna roll växer dag för dag. De första övningarna påbörjas redan under operationsdagen på sängen på hjärtintensiven och fortsätts på bäddavdelningen, senare i sjukhuset för fortsatt vård och till slut hemma. Patientens kondition före operationen påverkar avsevärt på återhämtningen.

En tidig väckning ur sängen främjar återhämtningen. Den första gången som patienten kliver upp ur sängen med hjälp är dagen efter operationen. En patient som opererats genom en öppning i bröstbenet stiger ur sängen genom sidotekniken två månader framåt från operationens avslutning, och den tekniken följs från och med det första klivet.

Att röra på sig är som en medicin i bruk redan i sjukhuset. Dagen efter operationen behöver man ännu hjälp med att komma upp ur sängen. Under den andra dagen efter operationen kan patienten redan ta en liten promenad, med hjälp, i fall konditionen tillåter det. Upprätt stående och motionering ökas så småningom när rehabiliteringen kommer i gång. Efter narkosen och bäddvilan hjälper det att tidigt röra på sig och att andas effektivt för att kunna återhämta sig från operationen. Samtidigt undviker man att postoperativa komplikationer uppstår.

Fysioterapeuten och vårdpersonalen ger individuella anvisningar och handledning till patienten för egen aktivitet efter bypass-operationen.