Fysioterapi för hjärtinfarktpatient

En hjärtinfarktpatients situation är till en början akut och oftast har patienten också genomgått kranskärlens ballongvidgning.

Redan strax efter att den mest akuta situationen har lugnat ner sig börjar rehabiliteringen på sjukhuset. I fysioterapin är det viktigt att man framskrider enligt patientens krafter, och tar utmaningar i beaktande. På sjukhuset bedömer fysioterapeuten patientens prestationsförmåga och ger handledning gällande rätt motion och anvisningar om hur man borde agera hemma under återhämtningen.

En tidig start främjar återhämtningen, och att röra på sig fungerar som medicin redan på sjukhuset. Motionen ökas så småningom när rehabiliteringen kommer i gång. Det är viktigt att hitta mod och motivation för motion redan under sjukhusfasen.

Kranskärlssjukdomsdiagnosen är oftast ny för hjärtinfarktpatienten och patienten bör därför få anvisningar och råd även efter konvalescenstiden. En del patienter behöver fortsatt handledning ännu efter sjukhustiden, antingen på den egna hälsocentralen eller på Hjärtsjukhusets poliklinik.