Fysioterapi för hjärtsviktspatient

Motion är en viktig del av hjärtsviktpatientens egenvård. Efter att den akuta situationen är över så främjar motion återhämtningen.

Motion är medicin redan på sjukhuset och motion ökas så småningom när rehabiliteringen kommer i gång. Det är viktigt att hitta mod och motivation för motion redan under sjukhusfasen. I fysioterapi är det viktigt att framskrida enligt patientens egna krafter, medan man uppmärksammar utmaningarna.

På sjukhuset bedömer fysioterapeuten patientens prestationsförmåga, ger handledning om passande motion och hur man bör agera efter ankomsten hem. Fysioterapeuten handleder patienten bland annat hur man ska motionera tryggt i relation till graden av svikten och känna igen sin egna belastningstolerans. Det relevanta är också det att patienten känner igen eventuella symptom som kan förvärra hjärtsvikt, så att belastningen kan underlättas i akuta situationer och det motsatta, det vill säga, att patienten kan öka belastningen under stabila situationer.

I fall hjärtsvikt är en ny sak för patienten, bör patienten få anvisningar också efter konvalescenstiden för att kunna realisera egenvård. Även om sjukdomsdiagnosen inte skulle vara ny, är det viktigt att repetera viktiga angelägenheter gällande egenvården. En del patienter behöver fortsatt handledning också efter sjukhusfasen, antingen i den egna hälsocentralen eller på Hjärtsjukhusets poliklinik.