Fysioterapi för kardiomyopatipatient

Hjärtmuskelsjukdomar som kardiomyopatier hör till sällsynta hjärtmuskelsjukdomar. Till inflammatoriska sällsynta hjärtsjukdomar hör bl.a. hjärtsarkoidos. Det som dessa sjukdomar har gemensamt är att de orsakar förändring och störningar i hjärtmuskelns struktur, storlek och funktion samt elektriska system. Sällsynta hjärtsjukdomar kräver alltid vård och uppföljning.

Fysioterapins riktlinjer för en patient med en sällsynt hjärtsjukdom bestäms långt av den elektriska funktionens eventuella störningar och förändringar samt av hjärtsviktsymptom. Därför planeras fysioterapi alltid individuellt enligt situationen.

Motion är en viktig del av patientens egenvård. Efter att den akuta situationen är bakom, hjälper motion med återhämtningen och fungerar som medicin redan i sjukhuset. Motioneringen ökas så småningom när rehabiliteringen kommer i gång. Det är viktigt att hitta mod och motivation för att röra på sig redan under sjukhustiden.

På sjukhuset bedömer fysioterapeuten patientens prestationsförmåga, ger anvisningar om lämplig motion och hur man ska agera efter ankomsten hem.

Hjärtsjukdomsdiagnosen är oftast nytt för patienten och patienten bör därför få anvisningar och råd för utförandet av egenvård efter konvalescenstiden. Även om sjukdomsdiagnosen inte skulle vara ny, är det viktigt att repetera läror om egenvård. En del patienter behöver fortsatt handledning ännu efter sjukhustiden, antingen på hälsocentralen eller på Hjärtsjukhusets poliklinik.