Fysioterapi för kranskärlssjukdomspatient

Motion är en viktig del av kranskärlssjukdomspatientens egenvård.

En tidig väckning främjar återhämtningen, motion är ett slags medicin redan på sjukhuset och motionen ökas så småningom när rehabiliteringen kommer i gång. Det är viktigt att hitta mod och motivation för motion redan under sjukhusfasen.

Patienten behöver handledning gällande hur motioneringen kan uppnå hälsonyttor även hemma och bli motiverad att röra på sig kontinuerligt genom livet.

På sjukhuset bedömer fysioterapeuten patientens prestationsförmåga och ger handledningen gällande rätt motion och anvisningar om hur man borde agera hemma under återhämtningen.

Kranskärlssjukdomsdiagnosen är oftast ny för patienten, och patienten bör därför få anvisningar och råd för utförandet av egenvård efter konvalescenstiden och för att sakta ner kranskärlssjukdomens framfart. Även om sjukdomsdiagnosen inte är ny, är det bra att repetera angelägenheter gällande egenvården. En del patienter behöver fortsatt handledning ännu efter sjukhustiden, antingen på den egna hälsocentralen eller på Hjärtsjukhusets poliklinik.