Fysioterapi för lunghypertonipatient

Patienter som lider av eller misstänks ha lunghypertoni skickas av läkare till fysioterapeutens mottagning såväl på avdelningarna som på polikliniken.

Motion är en viktig del av egenvård för lunghypertonipatienter. Fysioterapi behövs redan under början av sjuhustiden, så att patienten har mod att påbörja motionering, vet hur man borde motionera för att det skulle vara till nytta för hälsan och motiveras att kontinuerligt fortsätta motionera genom livet. I uthållighetsövningar med låg effekt borde hjärtats puls hållas under 120/ min.

Fysioterapeuten gör promenadtester på 6 minuter var, för att kunna bedöma patientens prestationsförmåga samt ge handledning för motion och levnadssätt. Vid behov gör fysioterapeuten ett individuellt övningsprogram, som tar i beaktande bl.a. andning, hållning och muskelkondition. Patienterna går på kontroll hos fysioterapeuten och läkaren i regel mellan 3 och 6 månader, i specialfall mer ofta. Den bedömning om prestationsförmågan som görs av fysioterapeuten är en viktig del i uppföljningen av patientens välmående och vid medicinering.

Vid behov ordnas fortsatt fysioterapi för patienten (arbetshälsa, hälsocentral, regionsjukhus, privat) eller annat stöd för att upprätthålla rörelse- och funktionsförmågan.