Fysioterapi för lungoperationspatient

En patient som kommer för en planerad lungoperation påbörjar sin fysioterapi redan innan operationen. Då kartläggs patientens utgångspunkt genom intervju och genom tillhörande mätningar och undersökningar.

Fysioterapeuten ger anvisningar till patienten om viktiga postoperativa åtgärder. En anhörig kan med patientens lov och enligt sitt tycke vara med under handledningen.

Rehabiliteringen påbörjas direkt efter operationen, till en början med hjälp. Patientens egna roll växer dag för dag. Rehabiliteringen börjar efter operationen på bäddavdelningen och fortsätter vid behov i ett sjukhus med fortsatt vård samt förstås hemma.

En tidig väckning ur sängen främjar återhämtningen, att motionera är ett slags medicin redan på sjukhuset. Att stå upprätt och motionera ökas så småningom när rehabiliteringen kommer i gång. Efter narkosen och bäddvilan hjälper det att tidigt röra på sig och att andas effektivt för att kunna återhämta sig från operationen – samtidigt undviker man att postoperativa komplikationer uppstår.

Andningsövningar med en övningsapparat påbörjas dagen efter operationen. Övningarna fortsätter under sjukhustiden och minst några veckor efter att man fått åka hem. De lämpligaste övningarna väljs enligt patientens individuella situation.

Rörelseövningarna som är koncentrerade på de övre extremiteterna och övre kroppen påbörjas på sjukhuset. En god smärtvård är viktig för återhämtningen. Man bör fästa uppmärksamhet vid sin hållning, sin ställnings symmetri och avslappning efter operationen.

Fysioterapeuten och vårdpersonalen ger enskilda anvisningar gällande självaktivitet till patienten efter operationen.

Vid behov ordnas fortsatt fysioterapi för patienten (arbetshälsa, hälsocentral, regionsjukhus, privat) eller annat stöd för att upprätthålla rörelse- och funktionsförmågan.