array(0) { }

Fysioterapi för pacemakerpatient

Efter installeringen av pacemakern bör man undvika belastning av ingrepps-området under ca 3–4 veckor. Under den tiden läker såret och pacemakerledningarna börjar fästa sig vid hjärtmuskeln.

Under den tiden ska man undvika att lyfta tunga saker eller den arm över halvvägs som är på samma sida som pacemakern.

Det är viktigt att hitta mod och motivation för motion redan under sjukhusfasen. Pacemakern möjliggör och tryggar aktivt motionerande.

Noggrannare anvisningar gällande den egna hjärtsituationen och handledning till individuell motion får patienten av läkaren, fysioterapeuten och annan personal. Behovet av och riktlinjerna i fysioterapin bestäms av en möjligen bakomliggande hjärtsjukdom.

På sjukhuset bedömer fysioterapeuten patientens prestationsförmåga och rytmens uppförande under belastning samt ger anvisningar om rätt motion och handledning om hur man borde agera efter ankomsten hem.