Fysioterapi för pneumothoraxpatient

En tidig väckning främjar återhämtningen, motionering fungerar som medicin redan i sjukhuset.

Att promenera är det bästa sättet att påbörja motionering. Att stå upprätt och motion ökas så småningom när rehabiliteringen kommer i gång. Vid behov handleds patienten till att göra andningsövningar genom en övningsapparat för att kunna få lungorna luftkonditionerade.

Man bör fästa uppmärksamhet vid hur smidigt andningen fungerar, hur hållning är och ställningens symmetri samt avslappning. Motion som får en andfådd måste undvikas 3 veckor efter pneumothorax. Man måste också fästa uppmärksamhet vid att behålla rörelsen i de övre extremiteterna, speciellt i fall det funnits en smärtframkallande rör/sugapparat vid revbenen. I fall patientens situation har krävt operationsvård, får patienten lämplig rehabilitering och handledning för sin situation.

Vid behov ordnas fortsatt fysioterapi för patienten (arbetshälsa, hälsocentral, regionsjukhus, privat) eller annat stöd för att upprätthålla rörelse- och funktionsförmågan.