Fysioterapi för rytmstörningspatient

Det är viktigt för en rytmstörningspatient att hitta mod och motivation att motionera redan under sjukhusvistelsen.

Sjukhuset fysioterapeut bedömer bl.a. patientens prestationsförmåga och rytmens uppförande under belastning samt ger anvisningar gällande rätt motion och hur man borde agera efter ankomsten hem.

Behovet av och riktlinjerna angående fysioterapi för en rytmstörningspatient bestäms av en eventuell hjärtsjukdom som ligger bakom störningarna.