Fysioterapi för thoraxkirurgisk patient

Bröstkorgens form kan vara medfött deformerad, insjunken eller höjd eller asymmetrisk. Bröstkorgen kan kräva formgivning också efter någon skada.

Bröstkorgens deformation är inte endast ett kosmetiskt besvär, utan det kan också påverka bärarens andning, rörlighet, från dagliga funktioner till överlevnad samt livskvalitet.

Läkaren bedömer alltid behovet och möjligheten för operation tillsammans med patienten och annan hälsovårdspersonal. Det finns olika operationstekniker och den som passar patienten bäst väljs individuellt.

Vården på Hjärtsjukhuset efter bröstkorgens formgivningsoperation tar i allmänhet 2–5 dagar. Det finns många faktorer som påverkar återhämtningens längd och det är individuellt – sjukledighetens längd är alltid individuell.

Fysioterapin för en thoraxkirurgisk patient påbörjas redan innan operationen. Patientens utgångsläge kartläggs genom intervju samt mätningar och undersökningar. Fysioterapeuten ger anvisningar till patienten gällande postoperativa angelägenheter. En anhörig kan med patientens lov och enligt sitt tycke vara med under handledningen.

Rehabiliteringen börjar direkt efter operation, till en början med hjälp. Patientens roll växer dag för dag. Rehabiliteringen börjar efter operationen på bäddavdelningen och fortsätter sedan hemma.

En tidig väckning ur sängen främjar återhämtningen, att motionera är ett slags medicin redan på sjukhuset. Att stå upprätt och motionera ökas så småningom när rehabiliteringen kommer i gång. Efter narkosen och bäddvilan hjälper det att tidigt röra på sig och att andas effektivt för att kunna återhämta sig från operationen – samtidigt undviker man att postoperativa komplikationer uppstår.

Rörelseövningarna som är koncentrerade på de övre extremiteterna och övre kroppen påbörjas på sjukhuset. Det finns vissa begränsningar för användningen av de övre extremiteterna och övre kroppen vad gäller de första veckorna / månaderna efter operationen. Patienten får anvisningar om detta på sjukhuset.

En god smärtvård är viktig för återhämtningen. Man bör fästa uppmärksamhet vid sin hållning, sin ställnings symmetri och avslappning efter operationen.

Patienten följer de anvisningar gällande kontrollbesök som patienten fått på sjukhuset. Den första fysioterapikontrollen äger rum i regel ca 2 veckor på den egna hälsocentralen efter ankomsten hem. Läkarens kontroll på Hjärtsjukhuset sker oftast 1 månad efter operationen.

Fysioterapeuten och vårdpersonalen ger enskilda anvisningar gällande självaktivitet till patienten efter operationen.