Fysioterapi för TOS-behandlingspatient

TOS (thoracic outlet-syndrom) är en allmän term för olika neurovaskulära (nerv-blodkärlsrelaterade) kompressioner på området mellan halsryggen och armhålan.

Plexus brachialis, dvs. armens nervfläta, kan hamna i kläm på grund av flera orsaker. Symptom kan vara bl.a. överarmens domnande, värk, belastningskänslighet, rörelseförhinder samt kraftlöshet i överarmen och axelområdet.

Kirurgisk vård är aktuellt i fall konservativ vård inte är till hjälp, patienten har märkbara smärtor och/eller nerv- eller blodcirkulationsproblem. Läkaren bedömer helheten i samarbete med patienten och annan hälsovårdspersonal gällande en möjlig operation. Vården på Hjärtsjukhuset efter TOS-behandlingen tar i genomsnitt 1–4 dagar. Återhämtningen efter behandlingen är individuellt och sjukledighetens längd bestäms av läkaren från fall till fall.

Fysioterapin för TOS-behandlingspatienten påbörjas redan innan operationen. Patientens utgångsläge kartläggs genom intervju samt tillhörande mätningar och undersökningar.

Fysioterapeuten handleder patienten angående väsentliga postoperativa åtgärder – en anhörig kan med patientens lov och enligt eget tycke delta i handledningen.

Rehabiliteringen påbörjas direkt efter operationen, till en början med hjälp. Patientens egna roll växer dag för dag. Rehabiliteringen börjar efter operationen på bäddavdelningen och fortsätter hemma.

En tidig väckning ur sängen främjar återhämtningen, att motionera är ett slags medicin redan på sjukhuset. Att stå upprätt och motionera ökas så småningom när rehabiliteringen kommer i gång. Efter narkosen och bäddvilan hjälper det att tidigt röra på sig och att andas effektivt för att kunna återhämta sig från operationen – samtidigt undviker man att postoperativa komplikationer uppstår.

Rörelseövningarna som är koncentrerade på de övre extremiteterna och övre kroppen påbörjas på sjukhuset. En god smärtvård är viktig för återhämtningen. Man bör fästa uppmärksamhet vid sin hållning, sin ställnings symmetri och avslappning efter operationen.

Patienten följer de anvisningar gällande kontrollbesök hos fysioterapeuten som patienten fått på sjukhuset. Den första fysioterapikontrollen äger rum i regel ca 2 veckor på den egna hälsocentralen efter ankomsten hem. En heltäckande rehabilitering kräver långsiktigt arbete. Läkarens kontroll på Hjärtsjukhuset sker oftast 1 månad efter operationen.

Fysioterapeuten och vårdpersonalen ger enskilda anvisningar gällande självaktivitet till patienten efter operationen.