Fysioterapi i Hjärtsjukhuset

Fysioterapeuter jobbar i Hjärtsjukhusets intensivvårds-, övervaknings- och bäddavdelningar samt på polikliniken och hjälper patienterna att rehabiliteras bl.a. i samband med hjärtåtgärd och efter hjärt- eller lungåtgärd. Fysioterapeuterna fungerar också som experter inom rörelse- och funktionsförmåga för hjärtpatienter i samband med mångfacetterade förstahandsinformationstillfällen.

Hjärtsjukhusets fysioterapeuter bedömer patienternas prestationsförmåga och ledningen av patienternas rörelseförmåga samt ger guidning till patienternas självständiga rehabilitering. Med fysioterapin försöker man nå så bra rörelse- och funktionsförmåga som möjligt med tanke på patientens individuella situation. Behovet av fysioterapin preciseras och bestäms alltid i samarbete med andra professionella.

På Hjärtsjukhuset jobbar tio fysioterapeuter som har tätt samarbete med läkare, vårdpersonalen och andra specialyrkesgrupper.

Fysioterapeuterna jobbar på vardagarna huvudsakligen under tjänstetiden. På lördagarna jobbar en fysioterapeut med de patienter som behöver den mest akuta rehabiliteringen. Fysioterapi ges också under semester- och sommartider.